Dit is Quiet

Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. In 2015 is de eerste Quiet Community van start gegaan in Tilburg, in 2017 komen initiatieven in Maastricht, Groningen en Den Bosch van de grond. Elke Community werft lokale sponsors om haar ‘members’ om beurten via een digitaal systeem iets aan te bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een etentje, van een knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd. Daarnaast wil Quiet mensen in armoedesituaties de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.

Verzachting, empowerment & bewustwording

Armoede verzachten is één doelstelling van de Quiet Community, tegelijkertijd willen we mensen stimuleren hun mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken en te benutten. Hiermee krijgen onze Members zoveel mogelijk invloed op hun eigen situatie. Quiet-members krijgen een dienst, een product of een verwennerij aangeboden, zonder dat we een tegenprestatie vragen. Dit en het gevoel van de community sterkt hen om zelf iets bij te dragen. Mensen in armoede zijn niet zielig, ook zij beschikken over eigenschappen waarmee ze anderen kunnen helpen. Iedereen kan van waarde zijn, empowerment is geen individueel iets maar een groepsproces. Halen, brengen én delen. Empowerment lijkt een logisch gevolg te zijn van wat we aan het doen zijn bij Quiet. Als je empowerment als doel gaat stellen, ga je juist aan het doel voorbij: het moet uit de mensen zelf komen, totstandkoming gebeurt organisch, anders werkt het niet. Mensen in hun kracht laten komen, in plaats van mensen in hun kracht zetten.

Verder lezen

In oktober 2013 verscheen de eerste Quiet 500, naar een idee van schrijver A.H.J. (Anton) Dautzenberg. Doel was om de stille armoede in Nederland onder de aandacht te brengen. Anders dan in de Quote 500 werden er nu eens niet miljonairs geportretteerd, maar mensen die in een armoedesituatie terecht waren gekomen.

Door het verkoopsucces van deze ‘armoedeglossy’ én de ondersteuning van twee betrokken miljonairs kon Quiet Community gestalte krijgen. In de tweede helft van 2015 ging dit innovatieve pilotproject in Tilburg van start. In oktober 2016 verscheen de tweede editie van de Quiet 500, die weer veel media-aandacht voor stille armoede genereerde.

Mensen in armoedesituaties kunnen ‘member’ worden. Daardoor krijgen ze toegang tot een digitale marktplaats zonder geld, waar ze bij toerbeurt gebruik kunnen maken van gratis diensten, producten en verwennerijen. QC wil zoveel mogelijk mensen mobiliseren om armoede te verzachten: bedrijven, instanties en particulieren, maar ook Quiet-members zelf. Door hen de ruimte te bieden om hun talenten te (her)ontdekken kan een financieel, sociaal en psychisch isolement worden voorkomen of aangepakt.

De respons in Tilburg heeft de verwachtingen overtroffen: medio 2017 zijn er bijna 300 sponsors en supporters die belangeloos producten en diensten schonken. De bijna 700 members en hun gezinnen – doorgaans aangewezen op de Voedselbank – zijn er blij mee, maar gaan ook nadrukkelijk zélf aan de slag. Minstens 50 van hen zijn als vrijwilliger actief geworden; zij organiseren de wekelijkse inloopochtend, zijn actief in het belteam of het klusteam, organiseren evenementen of voeren projecten uit.

Naar aanleiding van het succes van de pilot in Tilburg krijgt Quiet Community ook in andere steden vorm. De verwachting is dat in de loop van 2017 community’s in Den Bosch, Groningen en Maastricht van start kunnen gaan. Met als basis de digitale marktplaats, die in Tilburg in samenwerking met Freshheads is ontwikkeld.

Elke QC heeft zijn eigen financiering en dagelijkse uitvoering. Op deze website en de afzonderlijke Facebook-pagina’s kun je lezen wat er in de diverse QC’s speelt.