Governance en publicatieplicht Quiet Maastricht

p/a Anjelierenstraat 35
6214SW MAASTRICHT
maastricht@quiet.nl
www.quiet.nl/maastricht

KVK: 69275793
RSIN: 857812695

Stichting Quiet Community Maastricht is aangewezen als ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Quiet Community Maastricht heeft het CBF-keurmerk aangevraagd.

Doelstelling en kernwaarden:

Stichting Quiet Community Maastricht heeft ten doel om armoede in de regio Maastricht en Heuvelland te bestrijden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De doelstelling wordt uitgevoerd middels:

 1. Verzachting: We willen zoveel mogelijk arme gezinnen actief onderdeel laten zijn van de Quiet Community. Hiermee krijgen ze toegang tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maakt. Deze producten en diensten worden aangeboden door het bedrijfsleven en de bevolking van de aangesloten steden.
 2. Bewustwording: Via Quiet Community willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust laten worden van wat armoede in Nederland is, dat dit heel veel mensen raakt (meer dan 1,25 miljoen) én dat de negatieve stigmatisering afneemt.
 3. Empowerment: Daarnaast versterkt een lidmaatschap ook het gevoel van deel uitmaken van de Quiet Community, waardoor de Members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele (Quiet) Community. Weer kunnen meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen leidt tot opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun (directe) omgeving.

Quiet Community Maastricht werkt vanuit de volgende kernwaarden:

 • Het is gebaseerd op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.
 • Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het grote merendeel uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Dat is krachtiger dan wanneer op voorhand een tegenprestatie wordt verwacht.
 • De aanpak is niet stigmatiserend: buiten de member en aanbieder weet niemand dat de goederen en diensten gratis aangeboden worden. Zo kunnen members bijv. in een restaurant eten zonder dat andere bezoekers weten dat ze niet hoeven te betalen. Maar zij mogen wel hun “geluksmomentje” delen als men dat samen wil.

Beleidsplan:

In ons Projectplan Quiet Community Maastricht is een uitgebreide toelichting en een meerjarenplanning van de activiteiten opgenomen.  Klik hier voor beleidsplan .

Er is voorts een Procuratie- en Mandaatregeling opgesteld, alsmede een verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bestuurssamenstelling Stichting Quiet Community Maastricht, maximaal 5 leden:

 1. Bert Vrolijk, voorzitter, bert@quiet.nl
 2. Wil van Aubel, secretaris, wil@quiet.nl
 3. Jos de Bruyn, penningmeester, jos@quiet.nl
 4. Marcel Vermeulen, bestuurslid, marcel@quiet.nl
 5. Rino Soeters, bestuurslid, rino@quiet.nl

In deze bijlage zijn de hoofd- en neventaken van de bestuursleden conform de voorschriften van het CBF-keurmerk vermeld.

Projectleiding Quiet Community Maastricht:

Kees Smit, kees@quiet.nl, 06-11511866

Beloningsbeleid:                                                                                                                                                                Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Maastricht, d.d. 25 juli 2017, Artikel 7, Lid 3, kan geen beloning worden toegekend aan de bestuursleden. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken  vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: pro memorie januari 2019

Financiële verantwoording: pro memorie januari 2019