Governance en publicatieplicht Quiet Tilburg

ANBI en CBF-keurmerk

Stichting Quiet500 is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift aftrekken bij de belastingen. U kunt hier lezen waaraan een ANBI moet voldoen.

Verantwoording

Quiet Community kent 3 doelstellingen:

Bewustwording: We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust laten worden van wat armoede in Nederland is, dat dit heel veel mensen raakt (meer dan 1,25 miljoen).

Verzachting: We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maakt. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Empowerment: Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de gehele (Quiet) Community. Weer kunnen meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen leidt tot opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun (directe) omgeving.

Quiet Community Tilburg werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen: Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie: Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het grote merendeel uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Jaarverslagen en toelichting

Stichting Quiet500 is opgericht eind 2013. De volgende jaarverslagen zijn online te lezen: Q500 Inhoudelijk jaarverslag 2014, Q500 Financieel jaarverslag 2014, Q500 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015Q500 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 en Q500 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2017 (binnenkort online).

Daarnaast kun je meer lezen over Quiet Community Tilburg in: Empowerment & Verhalen (bijgewerkt tot 28-2-2018), Kwartaalverslag Quiet Community Q4 2017 en Kwartaalverslag Quiet Community Q3 2017.