Members vertellen

Armoede betekent méér dan alleen maar weinig geld hebben. Maar al te vaak krijg je een etiketje opgeplakt, of word je behandeld als een nummer. De armoedestress en de (voor)oordelen kunnen iemand neerdrukken en beperken in zijn of haar mogelijkheden. Daarom vinden we het des te knapper als members openhartig durven te praten over hun armoede, en hoe ze daarmee omgaan. Nog bijzonderder: de hervonden kracht die doorklinkt in hun verhalen. Nee, ze hebben geen toverstokje om de armoede uit hun leven te bannen. Maar wel de wilskracht om het beste uit zichzelf te halen. Fijn dat Quiet daar een rol bij mag spelen: léés hun verhalen.