Paul ten Haaf, centrummanager bij Gemeente Maastricht, wil zich graag inzetten voor het welslagen van Quiet Community Maastricht. 

“De presentatie van Ralf Embrechts uit Tilburg over stille armoede en Quiet heeft mij bijzonder aangesproken. Het onvoorwaardelijke aanbod aan mensen die het moeilijk hebben kan barrières wegnemen en bruggen bouwen. Ook het feit dat wordt onderkend dat het streven niet is om armoede op te heffen, maar te verzachten, getuigt van een realistische benadering. Kortom: het concept, daadkracht en verbinding, is zeker reden om Quiet Community Maastricht een warm hart toe te dragen.”

“Van mijn kant kan ik tijd en netwerk beschikbaar stellen. Wellicht dat er verbindingen zijn te leggen die niet direct voor de hand lijken te liggen. Verder zal het ‘Maastrichts model’ nog verder uitgewerkt moeten worden om te kunnen beoordelen waaraan ik mogelijk een bijdrage kan leveren. Vooralsnog lijkt me het verbinden van alle partijen en afspraken maken over ‘onvoorwaardelijke steun’ van groot belang.”

“Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. Er zijn al veel lopende initiatieven die kunnen aansluiten bij het Quiet-initiatief. Maak gebruik van de kennis en het netwerk van bijvoorbeeld Trajekt, verbind partijen waarbij je ieder in zijn waarde laat. Quiet zou de norm kunnen worden voor partijen in ‘eenheid in verscheidenheid’.”