Let’s do Goods en TiSEM maken samen mooi gebaar

Net als vorig jaar een mooie actie waarbij Let’s do Goods een verbindende rol speelt. Zij ontwerpen samen met dakloze kunstenaars hippe sokken, die worden verkocht volgens een speciale formule: voor elk gekocht paar wordt er ook een paar zwarte wintersokken geschonken aan een goed doel.
Die maatschappelijke boodschap werd opgepikt bij Tilburg University. Maar liefst 400 medewerkers van de Tilburg School of Economics and Management kozen ervoor om ‘hun’ extra paar te schenken aan Quiet Tilburg. Met als gevolg dat we op maandag 20 december met veel plezier bijgaande foto konden maken voor ons pand aan de Hoflaan. Daarop poseren Michelle Arets (TiSEM), Wesley Nooijens (Quiet Tilburg), Niels Hermus (Let’s do Goods), Lex Meijdam (TiSEM) en Jacqueline Buurkes (TiSEM) met de rijke oogst aan sokken. Die zullen snel hun weg zullen vinden naar 800 arme wintervoeten. Overigens mochten ook onze collega’s van daklozenopvang Traverse een flink aantal sokken in ontvangst nemen. Zeer welkom en heel hartelijk dank aan alleen voor deze betrokkenheid!