Het is een speerpunt van Quiet dat zoveel mogelijk mensen zich betrokken gaan voelen bij het armoedeprobleem in Nederland. Via artikelen in kranten, onze website én de Facebook-pagina proberen we duidelijk te maken hoe een structureel gebrek aan geld mensen kan neerdrukken en hun mogelijkheden beperkt. Talloos zijn bovendien de presentaties die Quiet-voorzitter Ralf Embrechts, gastheer Eric Rugebregt en projectmanager Esther Croes hebben verzorgd voor beleidsbepalers en ondernemersverenigingen.

En niet zonder succes: keer op keer worden zij ‘geconfronteerd’ met een grote bereidheid tot luisteren én bijdragen aan armoedeverzachting. Zonder anderen te kort te willen doen pikken we er twee verse voorbeelden uit. Florent Claassen, directeur van Claassen Logistics, besloot het budget dat hij normaal gesproken voor eindejaarsrelatiegeschenken zou gebruiken te schenken aan Quiet. Bovendien stuurde hij zijn relaties een mooi geformuleerde motivatiebrief om hun betrokkenheid bij stille armoede te stimuleren. Worden wij dubbel blij van!

Nog een mooie: bij Vollenhoven Olie koos een groot aantal medewerkers er, op voorstel van de directie, voor om het budget voor het eigen kerstpakket te doneren aan Quiet. De directie zette daarop meteen de verdubbelaar in. Ontroering en dankbaarheid vechten nu om voorrang.