‘Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe.’ Dat is een van de voornaamste conclusies na een gezamenlijk onderzoek van twee onafhankelijke overheidsorganisaties. Let wel: bij deze somber stemmende voorspelling zijn de effecten van de coronacrisis nog niet meegenomen.

Het CPB en het SCP zien een duidelijke oorzaak voor de stijging van de armoede. ‘Dit komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen, zoals de verhoging van de bijstand of de invoering van een basisinkomen, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen’, aldus het onderzoek, dat de hoopvolle titel Kansrijk Armoedebeleid meekreeg. Het volledige rapport vind je hier.

(Foto: Unsplash / Kat Yukawa)