Om zoveel mogelijk mensen die in armoede leven te bereiken, werken we veel samen met lokale stichtingen en organisaties. Zoals de lokale Voedselbank, Stichting Urgente Noden Drechtsteden, de sociale wijkteams en sinds kort ook met Stichting Nitzana.

Nitzana is een kleinschalige woonvorm voor vrouwen, die door omstandigheden niet zelfstandig kunnen wonen. Nitzana betekent bloesem, tot bloei komen. Het is een verwijzing naar de missie. Tot rust komen en werken aan groei en herstel staan hier centraal. Tevens bieden ze ook individuele begeleiding aan cliënten.

Wil jij ook met ons een samenwerking aangaan om zoveel mogelijk armoede te verzachten bij ons in de regio? Mail dan naar drechtsteden@quiet.nl.