In ons jaaroverzicht kon je het verhaal van Brigitte en Willem lezen, twee Quiet-members die manmoedig probeerden de armoedestress het hoofd te bieden. Een van de pijnpunten was hun deplorabele woonsituatie. Goed nieuws: inmiddels is daar een flinke verbetering in gekomen, mede dankzij de inspanningen van woningcorporatie Leystromen. Over deze ontwikkelingen komen Brigitte en Willem aan het woord in het bewonersblad In de Kern. Je kunt het verhaal hier lezen, op pagina 4.