In Stadsnieuws van woensdag 22 februari een Quiet-artikel over sociaal magazine De Draad, dat vijf keer per jaar wordt verspreid in de gemeente Tilburg. In gesprek met de redacteuren Betty Montulet en Hans Peters over speerpunten als sociaal meedoen en sámenredzaamheid.

De Draad is voortgekomen uit een fusie tussen SpinT, waar Betty en Hans eerder voor werkten, en 60plus-magazine Outfit. SpinT verbond kwetsbare burgers met lokale maatschappelijke organisaties. De Draad richt zich vooral op onderwerpen als armoedebestrijding, eenzaamheid en sociaal meedoen. Na de fusie met Outfit is het geven van voorlichting aan ouderen een vast onderdeel geworden.

De Draad is een veelzeggende naam. Hans: “We maken de verbinding tussen verschillende groepen betrokken burgers. Mensen kunnen even de draad kwijt zijn, of in een situatie terecht komen waarin ze de draadjes aan elkaar moeten knopen. We steunen mensen bij het oppakken van de draad in hun leven. We reiken tips en tricks aan. Ook geven we voorbeelden van mensen die hun persoonlijke situatie hebben verbeterd. Het blad gaat over meedoen en over zelfredzaamheid.”
Betty: “En over sámenredzaamheid! Want samen sta je sterker bij het zoeken naar oplossingen. We zijn een platform voor kwetsbare mensen die zich niet gewonnen willen geven. Ons is gebleken dat ouderen solidair zijn met andere groepen in de samenleving. Ze hebben vaak zelf kinderen en kleinkinderen. We maken daarom verhalen over een dwarsdoorsnee uit de samenleving.”

Positieve invalshoek
Hans: “Dé oudere bestaat ook niet, het is een gemengde groep, waarvan velen vitaal en levenslustig zijn en een brede sociale interesse hebben. Het leven is voor veel mensen hard, daarvoor lopen we als redactie niet weg. We schrijven over de hobbels die mensen tegenkomen, maar dan vooral vanuit een positieve invalshoek. Verhalen van mensen die, door eigen initiatief en met gebruik van sociale regelingen, weer greep op het leven hebben gekregen.  Veel mensen zijn creatief en bedenken van alles om op een prettige manier oud te worden, óndanks gebreken en tekorten. Het zijn rolmodellen die de lezer kunnen stimuleren en op ideeën brengen.”

Opvallende respons
Betty: “We noemen onszelf ‘realistisch optimistisch’. En die aanpak werkt. Door artikelen in De Draad zijn bijvoorbeeld veel mensen actief lid geworden van De Vriendschapsbank van ContourdeTwern. Ook de iPad-inloop heeft zijn ledenbestand zien stijgen door een oproep in De Draad.”
Hans: “Een mooi interactief voorbeeld is de reductiebon in ons blad deze zomer. Met die bon kon je met korting van €1,50 een traktatie op de Tilburgse kermis kopen. Vijfhonderd (!) lezers knipten de bon uit. Deze actie maakte duidelijk dat veel van onze lezers zo’n voordeeltje goed kunnen gebruiken. Gaan we vaker doen.”

TEKST: DICK WITTE

De Draad wordt bezorgd bij alle zestigplussers in de gemeente Tilburg, maar is voor iedereen beschikbaar op diverse uitgiftepunten. De redactie van De Draad is onafhankelijk. Het blad wordt voor een klein deel gesubsidieerd door Gemeente Tilburg.  Verder wordt De Draad gefinancierd door adverteerders en maatschappelijke organisaties, zoals ContourdeTwern, Convivio, Maaltijdenexpres, Thebe, De Wever, RIBW Brabant, Buro Maks, GGz Breburg, Feniks, SMO Traverse, Stichting La Poubelle en Humanitas/Zorgbelang. Op de site en de Facebook-pagina van De Draad vind je veel budgettips.

Foto boven: Hans Peters en Betty Montulet willen via De Draad mensen stimuleren en verbinden.  FOTO: DICK WITTE

Foto hieronder: Vijf keer per jaar gaan de bezorgers van De Draad op pad om een groot deel van de 37.500 gratis exemplaren te bezorgen.  FOTO: HANS PETERS

foto 2 De Draad