Het Rode Kruis, ContourdeTwern en Quiet Community Tilburg gaan samen het coronaleed milderen 

Mensen in armoede en/of sociaal isolement hebben het in coronatijden extra zwaar. Bovendien zijn er door de verslechterde economie opeens nóg meer mensen in acute geldnood gekomen. Niet al deze mensen vinden meteen de juiste hulp om overeind te blijven. Natuurlijk biedt de Voedselbank veel Tilburgers houvast, maar niet iedereen komt daarvoor zomaar voor in aanmerking.

Het Rode Kruis wil graag hulp bieden aan zoveel mogelijk Tilburgers die door de coronacrisis buiten de boot dreigen te vallen. Het stelt daarom eenmalig 400 boodschappenkaarten van €35 euro ter beschikking, en wekelijks nog eens 100 voedselpakketten. Om te zorgen dat deze bij de juiste mensen terecht komen zocht Het Rode Kruis samenwerking met ContourdeTwern en Quiet Community Tilburg, die beide goed zicht hebben op mensen die nog geen hulp hebben gekregen. Quiet mag 50 van de pakketten toewijzen aan members die buiten de regelingen vallen of de weg daarheen nog niet hebben kunnen vinden.

Heleen van den Berg (Clustermanager bij Het Rode Kruis) legt uit: “De coronacrisis zorgt voor de grootste hulpoperatie van het Nederlandse Rode Kruis sinds de Watersnoodramp. We zijn met onze vrijwilligers en burgerhulpverleners van netwerk Ready2Help druk aan de slag om de meest kwetsbaren te helpen en zorgpersoneel in heel Nederland te ondersteunen. We zijn blij dat we ook in de regio Tilburg hulpbehoevenden op deze manier kunnen helpen.”

Rolph Dols, wethouder voor onder meer Zorg en Welzijn in Tilburg, juicht de samenwerking toe: “Hier komen de expertise en kracht van het Rode Kruis samen met de lokale kracht van het netwerk in Tilburg. ContourdeTwern en Quiet Tilburg zijn bekende, betrouwbare gezichten in de stad die weten hoe ze deze doelgroep het beste kunnen benaderen.”

Aan de slag

ContourdeTwern en Quiet Tilburg gaan vanaf donderdag 25 juni aan de slag met de distributie van de kaarten en pakketten. Degenen die – na loting – in aanmerking komen krijgen bericht. ContourdeTwern stelt haar wijkcentra beschikbaar als ophaalpunt voor de voedselpakketten en ook bij Quiet kunnen de geselecteerde members terecht. Voor mensen die niet zelf in staat zijn de voedselpakketten te komen ophalen, wordt thuisbezorging geregeld.

Geen samenwerking zonder foto: Quiet-voorzitter Stefan Jansen en wethouder Rolph Dols tonen een voorbeeldpakket. Op gepaste afstand delen (v.l.n.r.) Gon Mevis (ContourdeTwern), Frans van Blitterswijk (ContourdeTwern), Jeanny Beerens en Heleen van den Berg (beiden Het Rode Kruis) hun enthousiasme.

(foto: Arie Kievit)