Drie buren van Quiet aan de Boomstraat 131 worden geportretteerd in Stadsnieuws. De eerste aflevering gaat over de Krachtcentrale 013. Mooie initiatieven!

Heb je moeite met het zelfstandig vinden van betaald werk of een zinvolle dagbesteding? Ben je gemotiveerd om een traject te volgen én om vrijwilligerswerk te doen? Dan ben je bij De Krachtcentrale 013 aan het goede adres.  Deze stichting zet innovatieve projecten op om mensen te helpen op weg naar werk en een economisch onafhankelijk bestaan. Daarbij gaan zij uit van de eigen kracht van mensen en wederkerigheid : voor wat hoort wat.

Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Stefanie van der Waals. Stefanie, 30 jaar, alleenstaand moeder van twee kinderen, stond een aantal jaren geleden op een wachtlijst voor mentale zorg. Dat duurde langer dan een half jaar. Wat haar ontzettend heeft geholpen in die periode is de combinatie van sportief bezig zijn en muziek. Stefanie vertelt: ‘De fysieke kracht van bewegen op muziek en de steun van een groep voorkwamen dat ik in een gat viel. Uit talrijke onderzoeken blijkt ook dat sport een gunstig effect heeft op hoe je je voelt. Bovendien verbetert het je conditie, zodat  je sterker aan het therapieproces kunt beginnen.’

Droom realiseren

Naderhand realiseerde Stefanie zich dat zij hier iets mee wilde, ze wilde ook anderen helpen bij het overbruggen van wachttijden. En zo ontstond er een droom, een visie. Die werd concreter toen zij op een buurtfeest in contact kwam met De Krachtcentrale 013. ‘In het traject dat volgde kreeg ik hulp om mijn plan uit te werken. Hoe en waar begin je? Je hebt een opleiding nodig, maar die moet ook bekostigd worden, bijvoorbeeld. De Krachtcentrale heeft hierbij geholpen door een crowdfunding-actie via Facebook.’

Desnoods buiten

Met succes, want Stefanie heeft de opleiding tot groepslesinstructeur en Total Bodyshape met goed gevolg afgerond. Zij geeft nu (gratis!) acht groepslessen op dinsdag in wijkcentrum de Baselaer in Tilburg. Deelnemers krijgen in één uur inderdaad een total bodyshape: álle spiergroepen worden onder handen genomen. Zo doet Stefanie ervaring op én verwerft ze naamsbekendheid. Ze wil daarna graag doorgaan met haar lessen:  ‘Helaas kan ik me geen zaalhuur permitteren, maar buiten kan ook, hoor. In december wil ik nog een opleiding gaan volgen, daarvoor moet ik nog op zoek naar financiering….’ Op  www.facebook.com/DroomvanSteef doet Stefanie verslag van de ontwikkelingen.

De Krachtcentrale 013 ondersteunt tal van zulke inspirerende initiatieven. Wil jij ook je talenten (her)ontdekken en bouwen aan je toekomst? Kijk op www.dekrachtcentrale013.nl  en meld je aan voor een kennismakingsgesprek.

Tekst: Verena de Vos – Vetjens | Foto: May van den Heuvel