Frans Koeman verwelkomt Quiet Den Bosch met open armen. Als voorzitter van de Voedselbank Den Bosch en omstreken weet hij als geen ander hoe welkom armoedeverzachting kan zijn.

TEKST: YVETTE HURKENS 

“Bij de Voedselbank krijgen wij regelmatig aanbiedingen uit de non-foodsector, zoals een pedicurebehandeling, shampoo, een fotoshoot, of een rit in de koets tijdens de Sinterklaasoptocht. Aanbiedingen van organisaties en bedrijven waar wij tot op heden weinig mee konden. Onze speciale aandacht gaat uit naar voedsel, wij hebben niet de expertise en mankracht om goederen, uitjes of een bezoek aan de kapper te verdelen onder onze mensen. Dat vonden we heel jammer, want juist zulke extraatjes zijn zo welkom voor onze klanten. Alleen al daarom juich ik een initiatief als Quiet toe!”

Botte pech

Frans heeft veel ervaring met de Quiet-doelgroep en ziet tijdens de wekelijkse uitgiftemiddagen in Den Bosch, Vught, Vlijmen, Drunen en Hintham wat armoede en financiële uitzichtloosheid doen met mensen. “Hun zicht op de maatschappij en op hun eigen situatie wordt smaller. Veel mensen zijn dan gericht op het heden; het lukt ze dan niet goed om rekening te houden met wat er morgen staat te gebeuren.” Kortom, het is vaak een scherpe en hardnekkige crisis waar deze klanten mee worstelen.

“Zeg niet dat het jou niet zal gebeuren,” benadrukt Frans. “We hebben hier voorbeelden genoeg van klanten die door botte pech en een opeenstapeling van problemen bij ons terecht zijn gekomen. Ook ondernemers komen – door omstandigheden gedwongen – bij ons winkelen. Dat is geen schande.”

Bij de Voedselbank weten dat ze niet alle problemen van mensen kunnen oplossen: de steun beperkt zich tot het uitgeven van voedsel gedurende maximaal drie jaar. Het is bedoeld als crisishulpverlening en niet als structurele hulp.

“Wij hebben de pretentie de scherpe kanten van bijvoorbeeld schuldsanering te verzachten en we proberen onze klanten een bemoedigende steun in de rug te geven. Levenskwaliteit bestaat niet uit brood alleen. Uiteindelijk hopen we dat onze klanten na een zekere tijd weer op eigen benen kunnen staan,” vertelt Frans.

Vanzelf goede zin

“Ondanks alle cynisme en individualiteit in de huidige samenleving is het prachtig om te zien dat er zoveel mensen te vinden zijn die een ander die even onderop ligt, willen steunen. Als ik door onze uitgiftepunten en door ons magazijn loop, en zie hoe onze vrijwilligers zich inzetten voor die ander, zonder daarvoor ook maar iets aan geld te ontvangen, krijg ik vanzelf goede zin!”

De Voedselbank is in het bijzonder gericht op het werven, opslaan en eerlijk distribueren van zowel vers als houdbaar voedsel. In Den Bosch en omgeving gebeurt dit door 180 vrijwilligers voor zo’n kleine 1.000 monden. Dat is veel werk. Tijd om aan andere zaken te besteden, zoals het verwerken van het aanbod van gratis diensten, ontbreekt. “Dat is jammer, want dit zijn vaak de krenten in de pap! Goed dat Quiet er nu is!”

Schaamte of trots

Eén ding wil Frans nog graag benadrukken. “Er is een grote groep die vaak over het hoofd wordt gezien: de zestigplussers. Wij hebben het vermoeden dat er in deze leeftijdscategorie veel mensen zijn, die door schaamte of trots de weg niet kunnen of willen vinden naar dit hulpaanbod. Dat betreur ik, en ik hoop dat Quiet deze groep ook zal weten te bereiken.”

Bij de foto: Als voorzitter van de Voedselbank wil Frans Koeman, hier geflankeerd door Hans Korthagen en Gert-Jan van Liempt van de dinsdagse uitgifteploeg, graag samenwerken met Quiet Den Bosch.