In Stadsnieuws van 14 februari een verhaal over de nieuwste loot aan de Quiet-boom.

In 2017 rolde Quiet Tilburg zijn concept van armoedeverzachting en empowerment uit naar drie steden: Den Bosch, Maastricht en Groningen. Maar de formule is ook geschikt voor kleinere gemeenten. Zoals Hilvarenbeek!

De eerste ‘dorpse’ Quiet Community haalde wat eerder de pers dan gepland. Projectleider Simone Verhoeven-Bazelmans: “We gaan op zondag 1 april officieel van start. Maar alle publiciteit is zeer welkom, hoor. Hoe meer mensen begrijpen hoe Quiet werkt, des te makkelijker het wordt om members te werven en sponsors aan ons te binden.”

Taboe doorbreken

‘Members’, zeg maar mensen in armoedesituaties, waar vind je die in vredesnaam in een gemeente die al vele jaren in de Top 20 van rijkste gemeenten bivakkeert? “Vaak nemen ze bij die lijstjes de gemiddelde WOZ-waarde als uitgangspunt. Maar de mensen om wie het ons gaat hébben doorgaans geen eigen huis. Neem van mij aan dat er heus armoede is, het is niet voor niets dat we een uitgiftepunt van de Voedselbank hebben. Wat wel kan meespelen is schaamte. Mensen houden het in een dorp misschien eerder voor zich dat ze het niet breed hebben.”

Gaat Quiet Hilvarenbeek dat taboe doorbreken? “Members bepalen natuurlijk zelf hoe open ze over hun lidmaatschap van Quiet zijn. Ik was bij een inloopochtend van Quiet Tilburg, waar mensen vrij-uit met elkaar over hun situatie praatten. Voordeel is dat je dan elkaar kunt steunen. We gaan dat zeker proberen, maar het is aan ieder persoonlijk om daarvan gebruik te maken of niet.”

50 gezinnen

Armoedebeleid is niet nieuw in de gemeente. Simone: “De gemeente maakt daar al jaren werk van, zeker qua basisbehoeften is er al veel geregeld. We krijgen vanuit de gemeente ook veel steun van beleidsmedewerker Fatima Perjan, die zich sterk maakt voor dit initiatief. Quiet gaat drempels weghalen en iets toevoegen aan wat er is. Ervoor zorgen dat mensen zich weer gezien voelen, net dat steuntje in de rug ervaren om volwaardig mee te doen.”

Voor de werving van members wil Quiet Hilvarenbeek samenwerken met organisaties als de Voedselbank, Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk en ContourdeTwern. En de dorps- en buurtondersteuners, de voelsprieten in de zes kernen. Zij mogen samen 50 gezinnen voordragen. “Er zijn al veel contacten met maatschappelijke organisaties en bedrijven vanuit de Hilvarenbeekse Uitdaging. Daarin tackelen we hulpvragen met behulp van het lokale bedrijfsleven. Denk aan een zorgboerderij die geen budget heeft om het versleten tuinmeubilair te vervangen. Dan zoeken en vinden wij een oplossing.”

Saamhorigheid

Door Quiet komt die service ook beschikbaar voor particulieren. Tenminste, als er voldoende sponsors zijn die periodiek een gratis dienst, product of verwennerij willen aanbieden. De projectleider, geboren Beekse, heeft daarover geen enkele twijfel: “Er is van oudsher een sterke saamhorigheid, de mensen hier voelen zich niet méér dan een ander. Hier staat bij evenementen een directeur gewoon als vrijwilliger achter de bar. Mensen helpen elkaar. Met die sponsors komt het wel goed, geloof me.”

Foto boven: Projectleider Simone Verhoeven-Bazelmans van Quiet Hilvarenbeek gaat in gesprek met maatschappelijke instanties en potentiële sponsors.

Bestuurlijk ‘logeert’ Quiet Hilvarenbeek bij de Hilvarenbeekse Uitdaging. Van links naar rechts: Marcel van Dijk (penningmeester), Audry Hendrikx (bestuurslid), notaris Inge Arts, projectleider Simone Verhoeven-Bazelmans, Peter Spijkers (voorzitter) en Henrietta Pigmans (secretaris).

Over Quiet & Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek omvat zes kernen: Diessen, Baarschot, Biest-Houtakker, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek en telt ruim 15.000 inwoners. Ralf Embrechts, voorzitter van de Stichting Quiet 500 én Diessenaar, is een van de wegbereiders voor Quiet Hilvarenbeek geweest. “Ik ben er trots op dat Hilvarenbeek als eerste kleinere gemeente de Quiet-gedachte omarmt.” Quiet Hilvarenbeek is te bereiken via hilvarenbeek@quiet.nl.

Vanuit Quiet Tilburg wordt het concept van armoedeverzachting in zoveel mogelijk steden in Nederland uitgerold. Projectmanager Jean-Pierre Joos: “We verwachten dat eind 2019 in minstens veertien steden een Quiet Community actief is.”