Ruim vijf geleden had nog niemand van Quiet gehoord. Alleen in de hoofden van Ralf Embrechts en Anton Dautzenberg dreunde het: we moeten aandacht vragen voor de toenemende stille armoede. Van idee naar actie was voor hen een kleine stap. De rest is geschiedenis, maar vooral ook toekomst. Hieronder vind je de tijdlijn waarover Quiet zich, geholpen door velen, heeft gespoed naar de vólgende doelen.

17 oktober 2013

De Quiet 500 wordt gelanceerd, niet toevallig op Wereldarmoededag. In dit glossy magazine krijgt stille armoede een gezicht. Of beter: vele gezichten, van mensen die gevolgen van een structureel geldgebrek aan den lijve ondervinden.

Hun verhalen maken veel los. Dit leidt niet alleen tot mooie verkopen, maar ook tot nieuwe initiatieven. Twee van de Quote 500-miljonairs, Dirk Lips en Harry Hilders, nemen de uitdaging aan om de armoedeverzachting te ondersteunen. 

2015

Dankzij de bijdrage van voornoemde financiers kan in Tilburg een pilot van start: de Quiet Community. Uitgangspunten: armoede verzachten en mensen de ruimte bieden om volwaardig mee te doen. Er wordt gestart met het werven van sponsors en supporters. Lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en privépersonen wordt gevraagd hun tijd, energie, vaardigheden, producten en/of diensten ter beschikking te stellen van mensen in armoedesituaties. De respons overtreft de verwachtingen. 

2016

De werving van sponsors verloopt zo voorspoedig dat klanten van de Voedselbank zich nu kunnen inschrijven als ‘member’ van de Quiet Community. Als member mogen zij periodiek via een digitaal deelplatform gebruikmaken van een gratis product, dienst of verwennerij van een sponsor: denk aan een fietsreparatie, een keertje uiteten, kaartjes voor voetbal of theater, een yogacursus of een geheel verzorgd kinderfeestje. Dit signaal – dat members er gewoon bijhoren – doorbreekt of voorkomt een sociaal isolement. Quiet speelt daarop in door – onder andere via inloopochtenden – members te stimuleren hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, voor zichzelf én voor anderen.   

17 oktober 2016

Stille armoede blijft schuren, en daarom krijgt de tweede editie van de Quiet 500 een cover van schuurpapier. Dit genereert veel media-aandacht voor stille armoede, steeds minder mensen hebben nog nooit van Quiet gehoord. Extra aandachttrekker: de ingevoegde Quiet Kids, waarin kinderen dapper hun ervaringen met armoede openlijk delen.

2017

Het pilot-project in Tilburg heeft in twee jaar tijd zijn bestaansrecht meer dan bewezen. Aan het eind van dit jaar zijn er maar liefst 346 sponsors die regelmatig iets schenken aan de Quiet Community. Al 965 members en hun gezinnen maken daar gebruik van. Het bezoek aan de inloopochtenden – bakermat van ideeën en initiatieven – stijgt gestaag. Veel members steken tijd en energie in de Community als vrijwilliger. Reden te meer voor de financiers om het draagvlak voor de Quiet Tilburg zeker tot eind 2019 te garanderen.

Omdat stille armoede overal aan verzachting toe is ligt de volgende stap voor de hand: wat in Tilburg kan, moet in andere steden ook kunnen. Quiet wil voor zoveel mogelijk mensen in armoedesituaties een verschil maken. Er wordt contact gezocht met potentiële initiatiefnemers. Die gaan weer op zoek naar eigen financiers, en jawel: in de loop van het jaar krijgen Quiet Groningen, Quiet Den Bosch en Quiet Maastricht gestalte.

17 oktober 2017

Niet alleen worden op deze Wereldarmoededag de drie nieuwe Community’s gelanceerd, de hele wéék staat in het teken van een intensieve publiciteitscampagne. Onder het motto Ik deel Quiet. Jij ook? worden mensen enthousiast gemaakt om zich in te zetten voor Quiet Community – in hun eigen stad, op hun eigen manier. Dit leverde honderden inhoudelijke reacties en concrete aanbiedingen op.

2018

Mede dankzij de campagne waart het Quiet-virus verder door Nederland: Drechtsteden, Hilvarenbeek en Rotterdam sluiten aan bij de familie van Quiet Community’s, die voortaan wordt ondersteund vanuit ‘Quiet Nederland’. 

Intussen groeien en bloeien de bestaande Community’s vrolijk verder. Zo wordt in Tilburg de kaap van 400 sponsors gerond en wordt de armoede in ruim 1.200 memberhuishoudens verzacht.

17 oktober 2018

Het is weer campagneweek! De zeven actieve Community’s vertellen het verhaal van Quiet. Over wat mensen drijft om bij te dragen aan de armoedeverzachting. Over wat het oplevert voor mensen in armoedesituaties: in materieel opzicht, maar vooral ook qua meedoen & zelfvertrouwen.

Kort voor deze week treedt het Quiet-fonds naar buiten: de opbrengsten van de beide Quote 500-edities – € 100.000 – komen beschikbaar voor vernieuwende initiatieven om kinderen in armoedesituaties volwaardig te kunnen laten meedoen. Klik hier voor meer informatie over het Quiet-fonds.