Een goed artikel in de Tilburgse Koerier over het 10 jarig bestaan van de Voedselbank in Tilburg. Wil jij ook de Voedselbank helpen, kijk op www.tilburgsevoedselbank.nl