Het ontwikkelen van de Quiet Community Maastricht is mede mogelijk gemaakt door vijf bekende fondsen. Het gaat om de lokale fondsen Elisabeth Strouven Fonds, de stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof en de Sint Clemens Stichting en de landelijke fondsen Het Oranje Fonds en het Kansfonds. Deze ondersteuning is aangeboden voor drie jaar. Daarnaast draagt welzijnsorganisatie Trajekt een belangrijk deel bij door voor deze periode 0,9 FTE projectleiding om niet ter beschikking te stellen.

De financiële ondersteuning door de fondsen maakt het mogelijk om de Quiet Community Maastricht de komende jaren tot volle ontwikkeling te laten komen. Dat geeft ons de mogelijkheid om te laten zien wat de Quiet Community is en welke effecten onze aanpak teweeg brengt voor onze lokale samenleving. Door onze toegevoegde waarde te laten zien, zijn we er van overtuigd dat na de periode van drie jaar het lokale netwerk bestaande uit bedrijfsleven en particuliere weldoeners bereid zal zijn de financiële ondersteuning van de fondsen over te nemen.

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Het vermogensfonds realiseert zijn missie door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling. Dat gebeurt met behulp van de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van het fonds. Mede hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

De Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof geeft al meer dan 30 jaar financiële ondersteuning aan organisaties en verenigingen in Maastricht en omgeving. Door deze ondersteuning krijgen allerlei sociale en maatschappelijke initiatieven, die een rol vervullen in een goed functionerende en leefbare samenleving, een kans. Daarnaast geeft de Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof incidenteel bijdragen aan culturele doelen.

De Sint Clemens Stichting geeft al vele jaren financiële ondersteuning aan sociale- en maatschappelijke organisaties ten behoeve van kwetsbare jeugdigen tot de leeftijd van 23 jaar. Door het financieel ondersteunen van diverse initiatieven en projecten krijgt de doelgroep een kans zich positief te ontwikkelen in onze moderne samenleving.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.