Vanaf vrijdag 3 november heeft Quiet Den Bosch een eigen plek als huisgenoot van Bij Katrien in de Triniteitsstraat! Bij Katrien is dé ontmoetingsplaats in de Bossche binnenstad waar oud, jong, mensen met en zonder beperking, arm en rijk, allochtoon en autochtoon elkaar ontmoeten, samenwerken en activiteiten ondernemen.

Quiet kan vanuit hier verder werken aan de uitbreiding en verankering van de Quiet Community in Den Bosch en wekelijks inloopochtenden organiseren zodat members elkaar kunnen ontmoeten. Bij Katrien en Quiet zijn er beiden van overtuigd dat ze elkaar kunnen aanvullen en versterken door de gemeenschappelijke doelen die ze nastreven.