Fonds

Ideeën voor
kinderen in armoede

Ideeën voor
kinderen in armoede

Het Quiet-fonds

Op Wereldarmoededag in 2013 en in 2016 verscheen de armoedeglossy Quiet 500, als tegenhanger van de Quote 500. De Quiet 500 gaf stille armoede een gezicht. De initiatiefnemers deden een oproep tot meer empathie, solidariteit en (vooral) actie. De twee edities inspireerden enkele Quote-miljonairs tot het oprichten van de Quiet Community, waar saamhorigheid, armoedeverzachting en versterking van de mensen die in armoede leven centraal staan. Inmiddels zijn in tien plaatsen/regio’s Quiet Community’s actief. Het blad leverde bovendien €100.000 op. Daarmee willen we nieuwe initiatieven ondersteunen, in het hele land. We richten ons daarbij op projecten voor kinderen. We dagen mensen uit om met ideeën te komen waar nog niemand aan heeft gedacht.

OP = OP

Helaas, sinds januari 2020 worden geen nieuwe aanvragen gehonoreerd.

Aanvragen

Extra kansen geven

Met de opbrengst van de verkoop van de glossy Quiet 500 willen we innovatieve projecten/ideeën/plannen ondersteunen. Het fonds richt zich op projecten voor kinderen. Vanuit het fonds kan een financiële bijdrage worden gegeven om een origineel project/idee/plan dat kinderen extra kansen geeft ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dat past bij Quiet, want Quiet is vooral ook doen!

Wat is het?

Het Quiet-fonds richt zich op innovatieve, verrassende projecten voor kinderen in armoede en geeft een bijdrage van maximaal 2.500 euro per initiatief.

Wat is het niet?

Het Quiet-fonds ondersteunt geen individuele hulpvragen voor personen (in nood). Ook bijdragen aan salariskosten en andere overhead valt niet onder de financieringsmogelijkheden.

Wat zijn de uitgangspunten?

Quiet gaat uit van vertrouwen. Quiet staat voor:

  1. empowerment
  2. bewustwording
  3. verzachting

We vinden het belangrijk dat het ingediende project/idee/plan ook deze uitgangspunten versterkt. Op de website van www.quiet.nl wordt met voorbeelden uitgelegd wat Quiet onder deze begrippen verstaat. Laat je vooral inspireren en verras ons met jouw idee.

Hoe vraag je een bijdrage van het Quiet-fonds aan?

We houden het simpel! Een aanvraag voor een bijdrage van het Quiet-fonds bestaat uit:

  1. een beschrijving van de inhoud op maximaal 1 A4;
  2. een financiële onderbouwing ook op maximaal 1 A4.

Uiteraard vermeld je hier ook relevante gegevens zoals adres, contactpersoon, contactgegevens en IBAN-nummer. Subsidiebureaus worden uitgesloten van aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen kan je alleen indienen via e-mail fonds@quiet.nl. Aanvragen voor het Quiet-fonds worden beoordeeld door de initiatiefnemers van de Quiet 500. Er zijn 2 periodes wanneer je je kunt je idee kunt indienen:

  1. tussen 17 oktober 2017 en 31 januari 2019 – uitslag voor 28 februari 2019
  2. tussen 1 april 2019 en 31 augustus 2019 – uitslag voor 30 september mei 2019

Binnen een maand na de sluitingsdatum wordt het project/idee/plan beoordeeld en ontvang je bericht of je een bijdrage krijgt uit het Quiet-fonds. Als de aanvraag niet past, dan krijg je daarover ook per mail bericht.

Publiciteit

Als het project van start gaat, is het goed om te laten zien dat dit project “mede mogelijk gemaakt is door het Quiet-fonds”. Via communicatie@quiet.nl kun je ons beeldmateriaal zoals logo’s etc. opvragen. Fijn als je dat doet.

Daarnaast willen we als Stichting Quiet 500 graag op de hoogte gehouden worden van de start en het verloop van het project, ook zodat wij als Stichting Quiet 500 het project/idee/plan – indien gewenst – met publiciteit kunnen ondersteunen. Je project krijgt dan ook een mooi plekje op onze websites www.quiet500.nl en www.quiet.nl.

Na afloop

Na afloop ontvangen wij graag een kort overzicht (1 A4) wat het project heeft bereikt. Eventueel met bijvoorbeeld een artikel over het project (als dat er is) en/of een paar leuke foto’s.

Op = op

Het Quiet-fonds is gevuld met de opbrengst van de verkoop van de armoedeglossy Quiet 500, donaties en lezingen. Het Quiet-fonds heeft een beperkt budget; als dit op is, dan zullen we dat op onze sites ook laten weten. – Per januari 2020 worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. –

Verras ons met je idee!

A.H.J. Dautzenberg, Nick J. Swarth en Ralf Embrechts
Initiatiefnemers Quiet 500

Winkelmandje