Toen Forum Groningen begon waren de meningen erg verdeeld. Het paste daar niet, het was te duur etc. Inmiddels is het niet alleen geaccepteerd als een architectonisch hoogstandje, maar functioneert het ook als het kloppend hart van Groningen. Annemiek Kwant (57) adviseur Sociaal Domein van Forum Groningen, is er nauw bij betrokken.

Tekst: Arnold de Meijer

‘Onze inzet is het om iedereen te voorzien van de instrumenten die nodig zijn om mee te doen in de samenleving,’ vertelt Annemiek in een van de prachtige kantoorruimtes van het pand. ‘Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen niet mee kunnen doen in de maatschappij door laaggeletterdheid en gebrek aan digitale vaardigheden. Daar is gelukkig vaak wat aan te doen.’

Schaamte

Een probleem dat zich daarbij echter regelmatig voordoet, is dat mensen zich schamen voor hun laaggeletterdheid. Annemiek: ‘Mensen denken vaak dat ze de enige zijn terwijl in de gemeente Groningen 9 procent van de beroepsbevolking moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Het is vooral lastig om de autochtone bevolking te bereiken. Een andere aanpak kan daarbij helpen. Een kookworkshop bijvoorbeeld is een mooie manier om mensen uit de doelgroep te bereiken. Als ze eenmaal binnen zijn kun je samen kijken welke mogelijkheden er verder voor hen zijn. Je biedt weer perspectief indirect ook op financieel vlak.’

Quiet

‘Omdat een grote groep mensen in armoede ook laaggeletterd is, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij in contact kwamen met Quiet Groningen. Quiet verlicht armoede door in samenwerking met sponsoren verwennerijen voor hun members te organiseren en mensen te versterken. Wij sluiten daar graag bij aan. Wij stellen bijvoorbeeld een gratis bibliotheekabonnement beschikbaar of kaartjes voor de film, een expositie of jeugdactiviteit. Er is altijd iets leuks om mensen uit hun isolement te halen. Daardoor komen zij in contact met anderen, bouwen een sociaal netwerk op en de stap om hulp te vragen wordt zo een stuk kleiner.’

Mee doen

‘Laagdrempelig en op een nonformele manier voorzien wij mensen van kennis om mee te kunnen doen. Vaak is geld een belemmering, dus vandaar dat wij onze cursussen en inloopspreekuren, in samenwerking met veel maatschappelijke en gemeentelijke organisaties en scholen, gratis aanbieden. Deelnemers kunnen daardoor een zo, vaardig, weerbaar en actief mogelijke rol spelen bij digitaal burgerschap. We leven in een inclusieve maatschappij en niemand mag daarvan uitgesloten worden. Daar zet ik mij, net als Quiet, met hart en ziel voor in,’ aldus Annemiek.

Filmpje!