In de laatste maanden van 2018 lanceerden De Krachtcentrale 013 en Quiet Tilburg samen een training voor alleenstaande moeders met een krap budget. Kernvraag: hoe kun je, naast alle zorgtaken en zorgen, toch aan je eigen ontwikkeling toekomen?

De Krachtcentrale 013 helpt mensen om hun talenten aan te boren en te ontplooien. Met dat bijltje van ‘in je kracht komen’ hebben veel members van Quiet zelf al gehakt. Als ervaringsdeskundigen zetten zij zich graag in om anderen verder te helpen. 

Zo ontstond het idee om samen een training op te zetten waarin alleenstaande moeders de kans krijgen om te ontdekken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Met niet alleen coaching vanuit De Krachtcentrale 013, maar ook door de betrokken Quiet-mensen. Over de naam waren ze het al snel eens: Nu Ik!.

Breed aanbod

In de training – zes sessies van drie uur – kregen vijf gemotiveerde deelneemsters niet alleen veel praktische informatie aangereikt, maar ook de kans om uit te vinden in welke richting zij stappen willen zetten. Het aanbod was heel gevarieerd. Zo voerde zelfredzaamheidscoach Ivan Otten vanuit zijn kennis en eigen ervaringen met eenieder een gesprek over de aanpak van schulden. Bewegingscoach Stefanie van der Waals nam het fysieke gedeelte voor haar rekening, en liet zien hoe gerichte aandacht voor je gezondheid je klaar maakt voor nieuwe uitdagingen. Ook Naïma Niya en Cathy van de Wouw weten wat het is om als alleenstaand moeder rechtop in de tegenwind te staan, zij deelden hun kennis over valkuilen én kansen. Daarnaast was er ook aandacht voor de diepere laag: Brigitte Schäperkötter liet de cursisten snuffelen aan yoga en mindfulness: is het wat voor jou?

Frans Brinkman, die vanuit De Krachtcentrale 013 de training coördineerde: “Het was een pilot, en daarom hebben we bewust gekozen voor een breed aanbod. Wat werkt wel, wat werkt niet? Dat verschilt natuurlijk per persoon, maar al doende komen we erachter welke onderdelen meer aandacht moeten krijgen.” 

Oplossingen zoeken

Wat door alle deelnemers als positief werd ervaren: je luistert naar elkaar en je wordt zelf ook gehoord. Dat geeft herkenning en érkenning, en dan ontstaat als vanzelf een positief groepsgevoel. Frans: “Dat zag je terug in de groepsopdrachten, waarbij mensen op elkaar durfden te bouwen en heel goed samenwerkten.” 

Dat wordt bevestigd door de reacties. “Het delen van ervaringen heeft me erg geholpen. Het is fijn om met elkaar mee te denken en oplossingen te zoeken voor problemen waar we allemaal mee te maken krijgen”, zo gaven meerdere deelnemers aan.

Maar de pilot bood meer dan alleen lotgenotencontact. Voor Menekse (28) is Nu Ik! nadrukkelijk een stap richting arbeidsmarkt. Opgeleid als chemisch analist lukte het haar niet om werk te vinden. Bij een snuffeltraject als verzorgende stuitte ze op een hoge horde voor een alleenstaande moeder met een beperkt budget. “Als je dienst om halfzeven ’s morgens begint, dan is dat erg lastig. Bij de kinderopvang kun je pas om zeven uur terecht. Veel mensen kunnen dan een beroep doen op hun ouders, maar die van mij wonen in Turkije, en mijn netwerk is gewoon erg beperkt. Komt nog bij dat kinderopvang, ondanks alle regelingen, voor mij erg moeilijk te betalen is.” 

Zelfinzicht

Wat dat laatste betreft gloort er hoop, want dit jaar wordt haar dochter vier, en dat scheelt. De training kwam op het juiste moment. “Ik heb nu meer inzicht in mijn ambities en mogelijkheden. Ik wil me graag richten op het maatschappelijk werk, dat past goed bij hoe ik in elkaar zit. En ik weet dat ik het kán, qua niveau.” In die overtuiging werd ze gesterkt door de feedback van coaches en collega-deelnemers.

Ook Menekses zelfinzicht kreeg een boost. “Ik kreeg dingen te horen die ik diep vanbinnen al wel wist, maar nog niet voldoende aandacht had gegeven.” Een voorbeeld? “Nou, ik ben in bepaalde situaties nogal uitgesproken, wat op anderen vrij bot kan overkomen. Van dat laatste ben ik me nu meer bewust, en daar kun je iets mee. Het mag wat zachter, zónder dat ik mezelf verloochen”, lacht ze.

Menekse heeft haar zinnen gezet op een vervolgtraject bij De Krachtcentrale 013. “We gaan nu samen kijken of ik in aanmerking kom voor een intensievere training, waarin je toewerkt naar een presentatie van jezelf en je ambities. Dat zou voor mij weer een echte stap zijn. En dan te bedenken dat ik een paar maanden geleden nog nooit van De Krachtcentrale had gehoord. Dat is dan weer het mooie van Quiet; dat je de kans krijgt nieuwe mogelijkheden te ontdekken.”       

 Bij de foto: De goede afloop moet gevierd worden: de coaches (achterste rij) Frans, Naïma, Cathy, Stefanie, Brigitte en Ivan zijn trots op de stappen die Mereyame, Angela, Werdi, Menekse en Fardousa (die ontbreekt op de foto) hebben gezet.  

Wil jij ook zo’n training?

De ervaringen met Nu Ik! smaken naar meer. Binnenkort krijgt een nieuwe groep alleenstaande moeders met een krap budget de kans (gratis) de Nu Ik!-training te volgen. Wil jij misschien meedoen? Stuur dan je contactgegevens en eventueel een korte beschrijving van je situatie naar gerda@dekrachtcentrale013.nl. Je bent dan van harte welkom op een van de voorlichtingsbijeenkomsten, op woensdag 6 februari of vrijdag 8 februari aan de Boomstraat 131, van 09.30-11.00 uur. De nieuwe training zal eind februari/begin maart beginnen en omvat zes à zeven ochtenden.