Quiet Community Tilburg wil de armoede in onze stad verzachten en de bijna 1.200 members en hun gezinnen – mensen in armoedesituaties – helpen om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten.
Ons belteam, momenteel bestaand uit zes vrijwilligers, is daarbij een belangrijke troef. Zij helpen Quiet-members met hun vragen en leggen uit hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van het platform met gratis aanbiedingen van zo’n 400 lokale sponsors. Ook bieden zij ondersteuning bij het organiseren van Quiet-evenementen.

Nu zoeken we een

(vrijwillig) coördinator van het Quiet-belteam

We denken aan iemand die…

* de doelstellingen van Quiet – armoede verzachten en mensen zélf in hun kracht laten komen – een warm hart toedraagt
* wekelijks twee à drie dagdelen van 4 uur beschikbaar is
* aanspreekpunt is voor de teamcollega’s, hen ondersteunt en coacht
* de werkzaamheden coördineert, de roosters maakt
* zelf meebelt en dus een prettige telefoonstem heeft
* licht administratieve taken uitvoert
* vanuit het team overlegt met de vrijwilligerscoördinator

Heb je interesse? Mail dan voor 27 september 2018 je gegevens, je motivatie en je achtergrond naar vrijwilligerscoördinator René Verhoeven, rene@quiet.nl.

Het Quiet-kantoor is nu aan de Boomstraat 131, maar naar verwachting verhuizen we in oktober naar de Hoflaan.

(Foto: Jack Finnigan)