Elke ouder met een krap budget kan erover meepraten. Je wilt dolgraag je kinderen volwaardig laten meedraaien op school, maar kunt het je eigenlijk niet permitteren om de sterk stijgende schoolkosten op te hoesten. En dan moet je kiezen: het stuk maand dat je overhoudt nóg langer maken of je kinderen aan de kant laten staan bij excursies en studiereizen. Veel scholen onderkennen dit ongewenste dilemma, maar mogelijke oplossingen blijven maar al te vaak verstopt in Excel-sheets.
Zo niet bij De Rooi Pannen, scholengemeenschap voor mbo en vmbo, met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven. De financiële huishouding is er zo gezond, dat er een mooi en fundamenteel gebaar kan worden gemaakt: voortaan hoeven ouders geen tablet, ouderbijdrage, excursies en studiereizen meer te betalen. En vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen ook de schoolboeken gratis worden verstrekt. In dit BD-artikel belicht bestuursvoorzitter Tiny Pheninckx (foto) de opmerkelijke stap, die hopelijk veel navolging zal krijgen.
Ouders van kinderen die niet op De Rooi Pannen zitten hoeven overigens niet te wanhopen. Zij kunnen wellicht aankloppen bij de Stichting Leergeld, die zich ten doel om kinderen van ouders met een krappe beurs volwaardig te laten meedoen.

FOTO: JOHN SCHOUTEN/ PVE