Doelstelling en kernwaarden

 

  • Verzachting; zoveel mogelijk gezinnen die onder de armoedegrens leven actief onderdeel te laten zijn van de Quiet Community. Hiermee krijgen ze toegang tot de producten en diensten die het leven iets aangenamer maakt. Deze producten en diensten worden aangeboden door sponsoren.
  • Bewustwording; zoveel mogelijk mensen in de Drechtsteden bewust maken van wat armoede in de directe omgeving is.
  • Empowerment; stimuleren om mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken.
  • Samenwerking/communicatie; lokale initiatieven kunnen het platform inzetten om hun gewenste doelgroep effectief te bereiken.

Organisatie

Bestuur:

M.J. Pater – von Wasserthal, voorzitter
E.A. Ames, secretaris
A.M. van de Graaf, penningmeester
A. Maagdenberg- Wedemeijer, bestuurslid
H.J.T. van Stokkom, bestuurslid

Projectleiding:

T. Dekker, tatjana@quiet.nl, +31 (0)78 30 310 25
E.A. Ames, lisanne@quiet.nl, +31 (0)78 30 310 25

Adres:

Aardappelmarkt 19
3311 BA Dordrecht
drechtsteden@quiet.nl
www.quiet.nl/drechtsteden

KVK: 71472789
RSIN: 858729192

Beleid

Projectplan

Klik hier voor het beleidsplan van Quiet Drechtsteden.

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Drechtsteden, d.d. 19 april 2018, Artikel 4, Lid 5, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verantwoording

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Pro memorie januari 2019

Financiële verantwoording
pro memorie januari 2019

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de Quiet-nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Bedankt, je bent nu ingeschreven voor de nieuwsbrief van Quiet!

Pin It on Pinterest