ANBI Keurkmerk

Stichting Quiet Community Drechtsteden is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift aftrekken bij de belastingen. U kunt hier lezen waaraan een ANBI moet voldoen.

Wilt u vriend worden van Quiet Drechtsteden of bent u nieuwsgierig naar onze sponsoren? Klik dan hier voor een overzicht.

Doelstelling en kernwaarden

  • Verzachting; zoveel mogelijk gezinnen die onder de armoedegrens leven actief onderdeel te laten zijn van de Quiet Community. Hiermee krijgen ze toegang tot de producten en diensten die het leven iets aangenamer maakt. Deze producten en diensten worden aangeboden door sponsoren.
  • Bewustwording; zoveel mogelijk mensen in de Drechtsteden bewust maken van wat armoede in de directe omgeving is.
  • Empowerment; stimuleren om mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken.
  • Samenwerking/communicatie; lokale initiatieven kunnen het platform inzetten om hun gewenste doelgroep effectief te bereiken.

Organisatie

Algemene Informatie en Bestuur 

Aardappelmarkt 19
3311 BA Dordrecht
drechtsteden@quiet.nl
www.quiet.nl/drechtsteden

KVK: 71472789
RSIN: 858729192

Projectleiding
T. Dekker, tatjana@quiet.nl, 06 13 06 47 27
E.A. Ames, lisanne@quiet.nl, 06 13 06 47 27

Bestuur (onbezoldigd)
E.A. Ames, secretaris
A.M. van de Graaf, penningmeester
A. Maagdenberg- Wedemeijer, bestuurslid
M.J. Pater – von Wasserthal, voorzitter

Beleid

Jaarrekening

Klik hier voor de jaarrekening van 2021 van Quiet Drechtsteden, vastgesteld op 16 mei 2022.

Klik hier voor de jaarrekening van 2020 van Quiet Drechtsteden, vastgesteld op 14 april 2021.

Klik hier voor de jaarrekening van 2019 van Quiet Drechtsteden, vastgesteld op 8 juni 2020.

Klik hier voor de jaarrekening van 2018 van Quiet Drechtsteden, vastgesteld op 13 mei 2019.

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2020 van Quiet Drechtsteden.

Klik hier voor het jaarverslag 2019 van Quiet Drechtsteden.

Klik hier voor het jaarverslag 2018 van Quiet Drechtsteden.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van Quiet Drechtsteden.

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Drechtsteden, d.d. 19 april 2018, Artikel 4, Lid 5, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verantwoording

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Pro memorie januari 2019

Financiële verantwoording
pro memorie januari 2019

Winkelmandje