Governance en publicatieplicht Quiet Groningen

Stichting Quiet Community Groningen is opgericht op 27 november 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70168393 (RSIN 858171818)

 

ANBI keurmerk

Stichting Quiet Community Groningen is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift aftrekken bij de belastingen. U kunt hier lezen waaraan een ANBI moet voldoen.

 

Doelstelling en kernwaarden

 

1.) De Stichting heeft in de stad Groningen en omstreken ten doel:

– armoede te verzachten;

– bewustwording over armoede te vergroten;

– empowerment te bewerkstelligen bij diegenen die in armoede leven;

– een Quiet Community te vormen waarin Members (mensen die in armoede leven), Sponsoren (bedrijven, organisaties en instellingen) en Supporters (particulieren) in de regio met elkaar verbonden worden, en verder al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samen armoede te verzachten door elkaar te versterken.

 

2.) De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het voeren van een geëigende administratie en beheer van benodigd instrumentarium;

– het werven van financiële middelen en andere goederen;

– het (laten) ondersteunen van hulpbehoevenden op het gebied van sociale en financiële armoede in Groningen en omstreken;

– het samenwerken met andere organisaties en bedrijven;

– het vergroten van de bekendheid van de Stichting en haar activiteiten en het vergroten van de aandacht en publiciteit voor de armoede in Groningen en omstreken.

 

3.) De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Organisatie

 

Bestuur  

Marjan Moesker, voorzitter

Lodewijk van Gaalen, penningmeester

 Antoinette Bernhard, secretaris

Werknemers

In 2021 is 1 werknemer in dienst van Quiet Groningen:

Adres

Oosterhamriklaan 101-115
9715 PA Groningen

groningen@quiet.nl
www.quiet.nl/groningen

Beleid

Jaarplan

Klik hier voor het jaarplan 2021 van Stichting Quiet Community Groningen.

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Groningen, d.d. 27 november 2017, Artikel 7, Lid 3, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die een bestuurder maakt in het kader van de uitoefening van zijn of haar functie worden in overleg vergoed.

Verantwoording

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Verslag van Quiet Groningen 2020

Verslag van Quiet Groningen 2019

Verslag van Quiet Groningen 2018

Financiële verantwoording

Quiet Groningen Jaarrekening 2020

Quiet Groningen Jaarrekening 2019

Quiet Groningen Jaarrekening 2018

Quiet Groningen maakt lawaai voor stille armoede. Dit is mogelijk dankzij de sponsoring door Urban Interest.

Winkelmandje
  • No products in the cart.