ANBI en CBF-keurmerk

Stichting Quiet Community Maastricht is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift aftrekken bij de belastingen. U kunt hier lezen waaraan een ANBI moet voldoen.

Erkenning CBF

Daarnaast is de Quiet Community Maastricht een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. Klik hier voor meer informatie over het CBF-keurmerk.

Doelstelling en kernwaarden

Stichting Quiet Community Maastricht heeft ten doel om armoede in de regio Maastricht en Heuvelland te bestrijden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De doelstelling wordt gerealiseerd door:

 1. Bewustwording: We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust laten worden van wat armoede in Nederland is, dat dit heel veel mensen raakt (meer dan 1,25 miljoen). Daarnaast willen we dat de negatieve stigmatisering afneemt.
 2. Verzachting: We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maakt. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.
 3. Empowerment: Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de gehele (Quiet) Community. Weer kunnen meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen leidt tot opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun (directe) omgeving.

Quiet Community Maastricht werkt vanuit de volgende kernwaarden:

 1. Vertrouwen: Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.
 2. Geen tegenprestatie: Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het grote merendeel uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.
 3. Niet stigmatiserend: Buiten de member en aanbieder weet niemand dat de goederen en diensten gratis aangeboden worden. Zo kunnen members bijv. in een restaurant eten zonder dat andere bezoekers weten dat ze niet hoeven te betalen. Maar zij mogen wel hun “geluksmomentje” delen als men dat samen wil.

Organisatie

Bestuur:

 1. Ward Vijgen, voorzitter a.i., ward@quiet.nl
 2. Wil van Aubel, secretaris, wil@quiet.nl
 3. Jos de Bruyn, penningmeester, jos@quiet.nl
 4. Rino Soeters, bestuurslid, rino@quiet.nl

In deze bijlage zijn de hoofd- en neventaken van de bestuursleden conform de voorschriften van het CBF-keurmerk vermeld.

Statuten
Klik hier voor de statuten.

Projectleiding:

Kees Smit, kees@quiet.nl, 06-11511866
Mardoeka Christensen, mardoeka.christensen@quiet.nl, 06-38311031

Adres:

Anjelierenstraat 35
6214SW MAASTRICHT
maastricht@quiet.nl
www.quiet.nl/maastricht

KVK: 69275793
RSIN: 857812695

Beleid

Projectplan

In ons projectplan Quiet Community Maastricht is een uitgebreide toelichting en een meerjarenplanning van de activiteiten opgenomen.

Er is voorts een Procuratie- en Mandaatregeling opgesteld, alsmede een verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Maastricht, d.d. 25 juli 2017, Artikel 7, Lid 3, kan geen beloning worden toegekend aan de bestuursleden. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken  vergoed.

Verantwoording

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag Quiet Maastricht 2018

Financiële verantwoording

Jaarrekening Quiet Maastricht 2018

Winkelmandje Item Removed. Undo
 • No products in the cart.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de landelijke Quiet-nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Bedankt, je bent nu ingeschreven voor de landelijke nieuwsbrief van Quiet!