Governance en publicatieplicht Quiet Rotterdam

De Stichting Quiet Rotterdam is opgericht op 7 maart 2018 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71191631 (RSIN 858616014)

Stichting Quiet Rotterdam is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling Quiet Rotterdam.

(artikel 2 lid 1 van de statuten)

1. De stichting heeft ten doel:

Het zoveel als mogelijk financieel kwetsbare individuen en gezinnen ondersteunen door hen als member actief onderdeel te laten zijn van de Quiet Community.
Het zoveel als mogelijk versterken van de bewustwording van wat armoede in Nederland betekent, dat dit veel mensen raakt en een diepe impact heeft op het welzijn en maatschappelijk functioneren.
Het versterken van maatschappelijke participatie van de onder a. genoemde doelgroep..
Het versterken van het sociaal weefsel rond armoedebeheersing (of verzachting, of bestrijding) in Rotterdam.

2. De stichting tracht het hiervoor bedoelde doel onder meer te bereiken door:

Het werven van members, donateurs, sponsoren, supporters en vrijwilligers;
Het verbinden van de onder a. genoemden via een internetplatform om een dienst, product of een verwennerij te matchen en af te laten nemen; en
het aanwenden van alle middelen, die wettelijk zijn toegestaan en die het doel van de stichting dienen.

De organisatie

Het Bestuur van de stichting Quiet Rotterdam:

1. Tanja Jagtenberg, voorzitter (rotterdam@quiet.nl)

2. Cock van Dijk, penningmeester (rotterdam@quiet.nl)

3. Christa Thoolen, secretaris (rotterdam@quiet.nl)

 


Projectmanagement is in handen van Goof van den Heuvel (goof@quiet.nl)

Conform hetgeen is vastgelegd in het ‘Reglement Bestuur Stichting Quiet Rotterdam’ (artikel 13 lid 7) zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting Quiet Rotterdam op 23 april 2018, wordt aan de leden van het bestuur geen beloning toegekend.

Betaalde krachten worden ingeschaald conform de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Hoofd en nevenfuncties bestuursleden Stichting Quiet Rotterdam

Tanja Jagtenberg, voorzitter

Hoofdfunctie
– Directeur Buurtwerk.nl

Nevenfuncties
– Voorzitter Stichting Quiet RotterdamNevenfunctie:
– Bestuurslid stichting WARM Rotterdam

 

Cock van Dijk, penningmeester

Hoofdfunctie
– Doelgroepencoördinator Politie, Eenheid Rotterdam

Nevenfuncties
– Penningmeester Stichting Quiet Rotterdam

– Teammanager Jong Sparta Rotterdam en wedstrijdcoördinator Jong Sparta Rotterdam en Sparta Rotterdam O19 en O18

– Projectleider Roemenië jongerenproject Wolfert van Borselenschool.

– Secretaris Betrokken Spartaan, MVO project van Sparta Rotterdam.

 

Christa Thoolen, Secretaris

– Gepensioneerd (Onderwijs)

– Voorzitter stichtingsbestuur De Nieuwe Meso

– Co-Owner Thoolen & Hunsfeld

– Lid adviesteam Vereniging Profielscholen

 

Werkplan 2018 Quiet Rotterdam
In het Werkplan 2018 van Quiet Rotterdam zijn de doelen, planning en de te behalen resultaten nader beschreven.

De kernboodschap uit het werkplan:

Quiet Rotterdam steunt gezinnen in armoede

Quiet Rotterdam brengt Rotterdammers die in armoede leven (Quiet-members) in verbinding met bedrijven en instellingen (sponsoren) . Zij ontmoeten elkaar op het Quiet-platform. Via dit digitale systeem krijgen Quiet-members producten en diensten aangeboden van de sponsoren die ze normaal gesproken niet kunnen betalen.

Bewustmaken van de armoede in Nederland

Quiet wil aandacht vragen voor de stille armoede in Nederland. Via de Quiet Community willen wij zoveel mogelijk mensen in Nederland bewustmaken van wat armoede in Nederland is. En dat dit heel veel mensen raakt: meer dan 1,25 miljoen.

In Rotterdam kampen meer dan 100.000 Rotterdamse huishoudens met schulden van wie 27.000 zeer ernstig. 1 op de 5 kinderen tot 18 jaar groeit op in armoede.

Getob over schulden, iedere maand niet kunnen rondkomen en de stress die dit meebrengt is letterlijk ziekmakend. Het kan leiden tot sociaal isolement, depressies en allerlei lichamelijke klachten. De mix van geldgebrek en sociale uitsluiting maakt armoede tot een sociaal maatschappelijk probleem dat aangepakt moet worden. Quiet Rotterdam stroopt de mouwen op!

Armoede verzachten

Mensen in armoedesituaties kunnen ‘member’ worden van de Quiet Community. Daarmee krijgen ze toegang tot een digitaal platform. Een soort Marktplaats, zonder geld. Zo kunnen zij gebruikmaken van gratis diensten, producten en andere cadeaus van bedrijven, instanties en particulieren.

Empowerment

Mensen in armoede zijn niet zielig. Ook zij beschikken over eigenschappen en vaardigheden waarmee ze anderen kunnen helpen. Door hen de ruimte te bieden die talenten te (her)ontdekken, kan een financieel, sociaal en psychisch isolement worden voorkomen of aangepakt. Ze kunnen zich bijvoorbeeld inzetten als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.

Rapportage en verantwoording

Een verslag van activiteiten en financiële verantwoording zal na afronding van een vol kalenderjaar worden opgemaakt.

Jaarverslag Quiet Rotterdam 2019

Winkelmandje
  • No products in the cart.