Voor wie (veel) meer wil weten over armoede in Nederland zou zeker eens deze publicatie van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) moeten lezen.

In de eerste uitgave van Armoede en sociale uitsluiting 2015 wordt de Nederlandse bevolking die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest van Nederland in kaart gebracht. CBS doet in deze publicatie verslag van recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland.

  • Onder andere de volgende vragen komen aan bod:
  • Welke bevolkingsgroepen lopen het meeste risico op armoede?
  • Hoeveel personen stromen er jaarlijks in en uit de armoede?
  • In welke mate doen mensen met kans op armoede mee in de maatschappij en in hoeverre hebben ze vertrouwen in hun medemens en in de samenleving?
  • In hoeverre verschillen de lagere van de hogere inkomens in gezondheid, leefstijl, zorgkosten, woonsituatie, bestedingspatroon en het maken van schulden?
  • En veel meer…

Om daarnaast een zo actueel mogelijk beeld te kunnen schetsen, heeft het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van CBS schattingen gemaakt voor de ontwikkeling van armoede in 2015 en 2016.

Dus, klik hier voor de publicatie 2015 armoede en sociale uitsluiting (PDF document, 1 mb).
Daarnaast is er ook een mooie digitale visualisatie van de regionale armoedeproblematiek.

NB. Armoede en sociale uitsluiting volgt op een reeks publicaties over armoede die CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder gezamenlijk uitbrachten. Tussen 1997 en 2008 stond de publicatie bekend als Armoedemonitor en Armoedebericht en van 2010 tot 2015 als Armoedesignalement. Gedetailleerde cijfers over armoederisico’s zijn beschikbaar op StatLine, de digitale databank van CBS.