Twee jaar geleden werd in Groningen, in navolging van Tilburg gestart met een Quiet Community. Een initiatief om armoede te verlichten op basis van halen, brengen en delen en om nieuwe mooie verbindingen te laten ontstaan. Dat deze verbindingen in Groningen zijn ontstaan mag ook duidelijk blijken uit de inmiddels vele sponsoren van Quiet Groningen. Van fietsen tot aan sterilisatie van katten, van een totale make-over tot aan etentjes, van steunkousen tot matrassen, van kleding tot aan verwenmomenten, van popconcert tot een midweek vakantie. Alles wordt geheel belangeloos beschikbaar gesteld aan mensen die het minder hebben.

Veel van onze sponsoren zijn zich er van bewust dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin rekening met elkaar wordt gehouden en waar plaats is voor iedereen. Vanuit het diepst van ons hart willen we bovenstaande sponsoren dan ook oprecht en hartelijk bedanken voor hun gulle gaven. Namens het complete Quiet-team en alle members: Dames en heren sponsoren hartelijk dank!

Voor meer informatie lees ook ons Quiet Groningen jaarverslag:
https://quiet.nl/wp-content/uploads/2019/07/Verslag-van-Quiet-Groningen-2018-1.pdf