Armoede is ook in Nijmegen een actueel thema. Zo zijn er 17.700 huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens (cijfers 2020). 14.400 huishoudens moeten dit al langer dan 4 jaar, waaronder 4.400 kinderen. Dat betekent dat 10% van alle kinderen in Nijmegen een reëel risico op armoede loopt (bron: Beleidsagenda armoedebestrijding Nijmegen 2020-2024). En de verwachtingen dat door de corona crisis meer mensen een armoedeval krijgen zijn groot. 

Urgenter dan ooit
Urgent is het armoedevraagstuk dus zeker: het Sociaal Cultureel Planbureau bracht in juli een rapport uit over de maatschappelijke gevolgen van corona. Een greep uit de koppen:  “Hardste klappen bij de kwetsbaarste groepen”, “Verdere toename armoede verwacht in sectoren en beroepen die al veel werkende armen kenden”, “Kinderarmoede neemt naar verwachting toe; kinderen uit eenoudergezinnen en grote migrantengezinnen zijn kwetsbaar”. Bekijk het hele rapport hier.

Quiet verlicht armoede
Onze missie is armoede verlichten in Nijmegen, op een innovatieve manier. Van en vóór Nijmegenaren. Quiet Nijmegen maakt een verschil voor Nijmegenaren in armoedesituaties. We vertellen over armoede en vragen er structureel aandacht voor. We verzachten armoede door onze Quiet-members in samenwerking met lokale sponsors gratis diensten, producten en verwennerijen aan te bieden. En we bouwen aan een Quiet Community waar talenten kunnen opbloeien en zelfvertrouwen groeit.

Steun Quiet Nijmegen: word Vriend
In onze Case for Support kun je uitgebreid lezen wie wij zijn en wat onze missie is. Hierin geven we ook aan dat we hulp nodig hebben bij het realiseren van onze doelstellingen. Om onze missie ‘armoede in Nijmegen verlichten’ te vervolgen, zoeken we: 

  1. Een geschikte ruimte voor kantoor en ontvangst van onze members.
  2. Uitbreiding van professionele ondersteuning: hoewel Quiet Nijmegen voornamelijk draait op vrijwilligers is er voor continuering en groei meer professionele ondersteuning nodig. 

Daarbij hebben wij jouw steun nodig: Wil je Vriend van Quiet Nijmegen worden?
Dit betekent dat we je vragen een donatie aan Quiet te doen en dat wij je als tegenprestatie met een digitale nieuwsbrief regelmatig informeren over ons werk. Je helpt dan daadwerkelijk bij de uitbouw van onze organisatie en het ondersteunen van gezinnen in armoede. 

Doneren
Je kunt rechtstreeks aan ons doneren op rekeningnummer NL 23 RABO 0335 7946 29, ten name van Quiet Nijmegen. Vermeld hierbij je emailadres in het kenmerk. Wij staan bij de belastingdienst als ANBI-stichting geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer 859370732.

Of klik op onze website op de Doneerknop. LET OP: Selecteer bij stad ‘Nijmegen’ en betaal een bedrag naar keuze via iDEAL. 

Onze missie wordt ondersteund door de volgende ambassadeurs: Achterstandsfonds Nijmeegse Huisartsenvereniging, Mathieu Fluit/MJFP, Qader Shafiq, Frank Boeijen, Familie Korstanje/Fortainvest/Forta Foundation, Nijmeegse Annie/Claudia van Kesteren

Hartelijk dank!

 

Nog even geduld! Deze video volgt.

 Gepubliceerd op: 28 aug 2020 om 14:44