Armoede is ook in Nijmegen een actueel thema. Zo zijn er 12.600 huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens (cijfers 2019). Dit zijn 20.000 personen, waaronder 4.000 kinderen. Dat betekent dat 10% van alle kinderen in Nijmegen een reëel risico op armoede loopt (bron: Beleidsagenda armoedebestrijding Nijmegen 2020-2024). En de verwachtingen dat door de Corona crisis meer mensen een armoedeval krijgen zijn reëel. Alleen al de stijgende werkloosheid zorgt voor een stijging van armoede.

Urgenter dan ooit
Urgent is het armoedevraagstuk dus zeker: het Sociaal Cultureel Planbureau bracht in juli een rapport uit over de maatschappelijke gevolgen van corona. Een greep uit de koppen:  “Hardste klappen bij de kwetsbaarste groepen”, “Verdere toename armoede verwacht in sectoren en beroepen die al veel werkende armen kenden”, “Kinderarmoede neemt naar verwachting toe; kinderen uit eenoudergezinnen en grote migrantengezinnen zijn kwetsbaar”.
Bekijk het hele rapport hier

Steun Quiet Nijmegen
Onze missie is de impact van armoede verzachten, op een innovatieve manier. Van en vóór Nijmegenaren. Juist nu willen wij veerkracht tonen, net zoals de vele Nijmegenaren die in armoede leven of dreigen terecht te komen. We hebben een ‘Case for Support’ gemaakt waarin we onze plannen op een rijtje zetten en we starten in het najaar met een Crowdfunding campagne. Waar wij voor gaan? Dat lees je hier: Quiet Nijmegen -Case for support