In deze mini-serie vragen we je aandacht voor de mogelijkheden die het Quiet-fonds kan bieden. Daarin zitten onder meer de opbrengsten van de armoedeglossy Quiet 500. De initiatiefnemers besloten maar liefst € 100.000 beschikbaar te stellen voor armoedeprojecten die zich richten op kinderen. De eerste aanvraagperiode leverde ‎‎43 ideeën op, afkomstig uit het hele land. Daarvan zijn er nu 21 gehonoreerd. ‎Voor de tweede aanvraagperiode is nog € 50.000 beschikbaar. De sluitingstermijn is 31 augustus 2019.

Leren over (zak)geld‎

Stichting Pennywijs was een van de ‘winnaars’ van de eerste aanvraagronde. Initiatiefneemster Victorine van der Heijden vroeg en kreeg ondersteuning voor het project Zakgeld met Wolfie en Pennywijs: € 1.250 uit het Quiet-fonds ging richting Zwolle. Met dit initiatief wil de stichting kinderen van 6-8 jaar én hun ouders wegwijs maken in de wereld van het (zak)geld. Gedurende twaalf weken wordt wekelijks aandacht besteed aan dit onderwerp aan de hand van het verhaal van Wolfie en Pennywijs. 

Victorine vertelt over haar motivatie: “Elk kind heeft baat bij een aanzet tot gezond financieel gedrag. Ik wil kinderen de kans geven om gratis mee te doen aan ‘Zakgeld met Wolfie en Pennywijs’. In elke groep van het basisonderwijs zijn er kinderen die te maken hebben met armoede, maar voor de andere kinderen is het leren omgaan met geld net zo belangrijk. In het project richt ik mij daarom op álle kinderen in een groep 4. Het lespakketje is voor kinderen die opgroeien in armoede een hulpmiddel om er in de klas gewoon bij te horen, net als iedereen. Dat lukt nóg beter als de hele groep wordt méégenomen en niet alleen de kinderen die het thuis minder breed hebben.”

Door het verhaal van Wolfie en Pennywijs wordt het thema ‘geld/geen geld’ ook in de klas bespreekbaar gemaakt. Victorine: “Praten over geldzaken helpt om begrip te krijgen voor andermans situatie, keuzes en gedrag. De kinderen leren op die manier ook nog van elkaar.” 

Zelf een aanvraag indienen?

Heb jij ook een idee om een verschil te maken voor kinderen in armoede? Doe dan voor 31 augustus een aanvraag bij het Quiet-fonds. Meer informatie over de eenvoudige aanvraagmethode en spelregels kun je hier lezen.