Hoe zat het ook alweer met het Quiet-fonds? De verkoop van de armoedeglossy Quiet 500 leverde € 100.000 op. De initiatiefnemers besloten het geld beschikbaar te stellen voor armoedeprojecten die zich richten op kinderen. De eerste aanvraagperiode leverde ‎‎43 ideeën op, afkomstig uit het hele land. Daarvan zijn er nu 21 gehonoreerd. ‎Voor de tweede aanvraagperiode is nog € 50.000 beschikbaar. De sluitingstermijn is 31 augustus 2019.‎

Zelfbewuste meiden

Een van de ‘bekroonde’ initiatieven is STREETCATS, de kracht van meiden, een wijkgericht talentontwikkelingsproject van Stichting De Zebra in ‘s-Hertogenbosch. Hieraan doen meisjes mee die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het project helpt hen om zich te ontwikkelen tot sterke, zelfbewuste meiden die positief in het leven staan. De resultaten tonen aan dat de deelnemers weer zicht krijgen op hun individuele mogelijkheden en wensen. Het project levert een meer zelfbewuste houding op en een positieve instelling. School en/of werk krijgen weer prioriteit. De mogelijkheden tot het behalen van een startkwalificatie worden groter. Tegelijkertijd wordt de kans op een criminele carrière, apathie of moedeloosheid kleiner.

Projectleider Margriet Windt vertelt: “De bijdrage van € 2.500 uit het Quiet-fonds hebben we ingezet voor de coaching van tien kwetsbare deelnemers aan STREETCATS. Deze steun is voor Stichting De Zebra de manier om op de ingeslagen weg te kunnen doorgaan en om het welzijn van jongeren te blijven bevorderen.”

Zelf een aanvraag indienen?

Heb jij ook een idee, doe dan voor 31 augustus een aanvraag bij het Quiet-fonds. Meer informatie over de eenvoudige aanvraagmethode en spelregels kun je hier lezen.

(Archieffoto STREETCATS)