Een van de doelstellingen van Quiet is bewustmaking. Logisch: als meer mensen zich beseffen hoe diepgeworteld het armoedeprobleem in Nederland is, dan zal er uiteindelijk meer aan gedaan worden. Daarom gaan we graag in op verzoeken van media die het onderwerp ‘armoede’ willen belichten. Regelmatig werken medewerkers, bestuursleden, ambassadeurs, supporters én members vol overgave mee aan mediaproducties. Uit ervaring weten we dat de reacties op die programma’s en publicaties ons – maar vooral de mensen in armoedesituaties – vooruit kunnen helpen.

Het verhaal van armoede vertellen, dat is voor het nieuwe Quiet-bestuurslid Nadja Jungmann, lector schulden & incasso aan de Hogeschool Utrecht, dagelijkse kost. Zij komt dan ook aan het woord in het zeer informatieve en lezenswaardige armoededossier dat weekblad Margriet vorige week publiceerde. Je kunt het hier lezen.