De lancering van de tweede editie van de Quiet 500 heeft erg veel media-aandacht opgeleverd. Een overzicht daarvan vind je hier. Zoals bekend leidde de eerste editie in 2013 tot een bijzonder resultaat. De glossy inspireerde twee miljonairs uit de Quote 500, Dirk Lips en Harry Hilders, tot het oprichten van de Quiet Community, een marktplaats zonder geld waar halen, brengen en delen centraal staan. Begin 2016 startte in Tilburg de pilot van deze bijzondere vorm van armoedeverzachting en empowerment.

Op basis van de ervaringen die daar zijn opgedaan kan het concept vorm krijgen in andere grote steden en regio’s. Dat is een van de redenen waarom alle miljonairs uit de Quote 500 nu een (gratis!) exemplaar van de nieuwe Quiet 500 toegestuurd krijgen. Vergezeld van een verzoek om, vanuit hun expertise, mee te denken over de mogelijkheden om armoede te verlichten.

Net als bij de Quiet 500 – die de bijlage Quiet Kids bevat – is er extra aandacht voor de jeugd: ook de Quote Top 100 Jonge Miljonairs heeft een exemplaar ontvangen. We zijn benieuwd naar de reacties!

Nog geen miljonair en ook nog geen Quiet 500 aangeschaft? Dan kun je hier de schade inhalen en door de aanschaf van een (of meer!) exemplaren meehelpen om de armoede te verzachten.