Niet alleen de Quiet 500 krijgt veel aandacht in de media, ook de bijgevoegde Quiet Kids is warm ontvangen. Met name de verhalen van de stoere kinderen die openhartig vertellen over hun armoede maken indruk. Ze haalden zelfs het Jeugdjournaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel interesse is voor het gratis(!) Quiet Kids-lespakket, waarmee basisscholen hun leerlingen een kant-en-klare les over armoede kunnen geven.

In de gemeente Hilvarenbeek lieten ze er geen gras over groeien: twee dagen na de lancering van de Quiet Kids werden op basisschool De Doelakkers al de eerste armoede-lessen gegeven. Twee van de makers van het blad, Frank van Pamelen en Lindy Popma, lieten de kinderen uit de groepen 7 en 8 op een speelse manier aan de slag gaan met het thema armoede, zoals in dit filmpje te zien valt.

Bewustwording

Het initiatief wordt van harte ondersteund door Arnold van Leuven, voorzitter van federatie Samenwijs én Stichting De Oude Vrijheid, waartoe de zes gemeentelijke basisscholen behoren. ‘Het is geweldig om te zien hoe kinderen betrokken zijn bij het onderwerp stille armoede’, zegt hij. ‘Het gaat om bewustwording.  Van armoede is óók sprake als kinderen niet kunnen meedoen aan een sportclub of muziekles. Daarom is het zo belangrijk dat elke gemeente nu duidelijk naar buiten komt met de diverse regelingen voor deze kinderen.’ Van Leuven heeft samen met Frank van Pamelen al drie scholen bezocht om de Quiet Kids te introduceren. ‘Na de herfstvakantie pakken de andere scholen het ook op. Dan is heel Hilvarenbeek Quiet Kids-proof’, lacht hij.

Geld beschikbaar

Zijn betoog valt in vruchtbare aarde bij de gemeente Hilvarenbeek. Wethouder Bernd Roks woonde een armoede-les op De Doelakkers bij, en gaf daarmee het signaal af dat hij de stille armoede serieus neemt. In de gemeente Hilvarenbeek wonen naar schatting 100 kinderen in een huishouden met een laag inkomen. ‘Een mooie samenwerking dat leerkrachten van alle basisscholen hun handen ineenslaan om dit bespreekbaar te maken. Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen en hebben geld beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen.’ De gemeente heeft al een zestal regelingen om mensen een financieel steuntje in de rug te geven. Ook voor kinderen zijn er speciale voorzieningen. Zo is er een computerregeling en zijn er mogelijkheden om de vrijwillige bijdrage op scholen en reiskosten te vergoeden, zoals je hier kunt lezen.

 Ook een lespakket?

Het in samenwerking met Uitgeverij Zwijsen ontwikkelde gratis Quiet Kids-lespakket biedt een mooie kans om stille armoede uit de taboesfeer te halen en kinderrechten aan de orde te stellen. Niet alleen bevat het voldoende exemplaren van de Quiet Kids, maar ook een digitale lesbrief met achtergrondinformatie, aansprekende filmpjes en leerzame tips. Je kunt het pakket aanvragen via dit digitale aanmeldformulier.

Bij de foto’s: Frank van Pamelen en Lindy Popma gaven woensdag 19 oktober 2016 de aftrap van het armoedeproject door een gastles te verzorgen op basisschool De Doelakkers. Wethouder Roks ontving een exemplaar van de Quiet 500 en steunt het initiatief van harte. De Quiet Kids en het bijbehorende verhaal werden enthousiast ontvangen door de leerlingen van groep 7 en 8.