Een van de doelstellingen van Quiet is om het verhaal van de armoede in Nederland te vertellen. Hoe meer mensen begrijpen hoe diep armoede ingrijpt, des te beter kunnen we onze andere doelen – verzachten en versterken – vormgeven. Hoe we dat doen, dat leggen we met grote regelmaat vast. Als organisatie willen we graag laten zien hoe we ons concept in de praktijk brengen. In onze verslagen staan we stil bij de successen, maar ook bij dingen die tegenzitten of anders uitpakken dan we dachten. Een goed voorbeeld van die mix vind je in het meest recente kwartaalverslag, dat je hier kunt lezen.