Hij krijgt het ineens rustig. We hebben het over Ulfert Molenhuis (72) die na 8 jaar weken van 60 uur te hebben gemaakt als voorzitter van de Voedselbank Groningen, heeft besloten het stokje door te geven. Ruim 800 gezinnen ontvangen elke week voedselpakketten in samenwerking met 190 vrijwilligers.

Tekst: Arnold de Meijer

Zes dagen per week zette Ulfert zich in voor de arme kant van Groningen. Niets was hem te veel: besturen, werven, netwerken, spreken, rijden en goederen verdelen ter bestrijding van armoede. Wat nog wel eens vergeten wordt is dat hij ook graag ondersteunt. Quiet Groningen heeft veel aan hem te danken. We mochten busjes lenen, kantoorruimte bij de Voedselbank werd voor ons beschikbaar gesteld, we werden in contact gebracht met mensen uit zijn gigantische netwerk en Ulfert deelde zijn organisatorische en bestuurlijke expertise vaak met Quiet.

Heb u naasten lief

‘Veel mensen zitten in de problemen,’ vertelt Ulfert, terwijl hij ontspannen in zijn koffie roert. ‘Als christen gaat mij dat aan het hart. Ik ben groot geworden met ’Heb u naasten lief gelijk u zelve,’ en daar handel ik naar. Maar mijns inziens is niemand gebaat bij alleen maar helpen. Mensen moeten ook weer in hun kracht geholpen worden. Bij pamperen is niemand gebaat. Armoedebestrijding in Nederland is zeker voor verbetering vatbaar. We bestrijden symptomen maar doen weinig aan de oorzaken. De laatste tijd heb ik me sterk gemaakt voor een tienstappenplan ter bestrijding van armoede. Het is natuurlijk absurd dat er 100.000 euro gemoeid is voor het binnenhalen van een schuld van 40.000 euro. Dan klopt er iets niet. Dan wordt er verdiend aan de schuld van een ander en dat vergroot het probleem. Dat stuit mij tegen de borst.’

Kinderen in armoe

In de afgelopen acht jaar heeft Molenhuis zich vooral ingezet voor kinderen in armoede. ‘Een kind kan niets aan de armoede doen. Maar heeft er wel last van. Het gaat niet naar verjaardagsfeestjes want er is geen geld voor een cadeautje. De leerprestaties gaan achteruit, want pa en moe zijn zo druk bezig met overleven, dat hun hoofd niet naar voorlezen staat. In Groningen groeit 1 op de 6 kinderen op in armoede. Maar liefst 5.000 kinderen in onze stad. Ik vind dat schrijnend.

Trots op mijn mensen

‘Waar ik het meest trots op ben zijn ‘mijn’ mensen. Voordat ik aftrad was ik al een tijdje thuis wegens corona omdat ik in de hoogste risicogroep zit en alles draaide gewoon door. Fantastisch. In deze crisistijd hebben we in vijf dagen tijd ruim 120.000 euro bij elkaar gekregen om 48.000 maaltijden van het Feithhuis af te nemen. Vrijwilligers stonden in de rij om maaltijden te bezorgen. Daar ben ik trots op. Ik zie mensen groeien en daar gaat het om.’

Genieten

De komende tijd zal voor Ulfert Molenhuis in het teken staan van genieten. ‘Met mijn camper ben ik nog maar een keer weggeweest, met mijn boot heb ik nog nooit gevaren. Het wordt tijd om daar aandacht aan te besteden, te genieten,’ aldus Molenhuis.