De economie trekt aan, de koopkracht neemt toe. Dat is de teneur van de beschouwingen van economen en politici. Bij Quiet merken we dagelijks dat elke statistiek zijn schaduwzijde kent. Een steeds groter wordende groep mensen merkt weinig van de veronderstelde positieve effecten. Met name voor mensen met schulden is en blijft rondkomen een structureel probleem.

Zoals bekend wil Quiet graag dit ‘verhaal van armoede’  onder de aandacht brengen. We vinden daarbij steeds vaker de media aan onze zijde. Een bloemlezing van recente publicaties:

(Foto: Unsplash/Annette Fischer)