Maarten van Laarhoven, schrijver/publicist, weet uit eigen ervaring hoe broos financiële zekerheid kan zijn. Hieronder vertelt hij waarom hij uit volle overtuiging sponsor van Quiet Maastricht is.

”Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens in een situatie van armoede kan belanden. Ook mensen met een goede baan, een goed inkomen en een meer dan gemiddelde opleiding. Soms is het gewoon een kwestie van pure pech. Hoe flinterdun de scheidslijn is, ontdekte ik in 2011. Ik werkte op dat moment met een oud-collega aan een boek over een affaire binnen de katholieke kerk, bekend als de zaak-Haffmans. Het boek gaat over een priester-deken die aan lager wal geraakt is, nadat hij jarenlang als een vorst geleefd heeft van het geld dat in een ver verleden bij elkaar gebracht is door een aantal notabelen, die zich daarmee bekommerden om de armen in het dorp. Dit zogeheten ‘armenfonds’ leed een sluimerend bestaan: eigenlijk wist niemand van het bestaan van de aanzienlijke hoeveelheid geld.

Op straat

“Mijn toenmalige werkgever, de hoofdredacteur van de Limburgse kranten waar ik op dat moment al bijna vijftien jaar werkte, wilde niet dat het boek zou verschijnen en legde mij een schrijfverbod op. Ik vond dat ik als journalist geen knip voor mijn neus waard zou zijn, als ik mij zou laten beknotten in een belangrijke grondwettelijke vrijheid. Voor dit principiële standpunt heb ik een hoge prijs moeten betalen: ik werd op staande voet ontslagen en stond van de ene op de andere dag op straat. Zonder inkomen en zonder duidelijk zicht op wat de toekomst brengen zou. Een uiterst onzekere situatie, ik realiseerde me voor het eerst in mijn leven, hoe kwetsbaar je als mens kunt zijn.

Schadevergoeding

“Gelukkig kreeg ik de kans mijn leven opnieuw vorm te geven. Rechters in dit land vinden dat het iedereen vrij staat om een boek te schrijven; ze kenden mij een schadevergoeding toe. Het staat me nog helder voor de geest hoe ik in die dagen veel geld heb uitgegeven aan daklozen, mensen die beweerden geld in te zamelen voor een nachtje in het slaaphuis en avondlijke verkopers van briefkaarten met gelukwensen. Dit alles met de gedachte in het achterhoofd dat iedereen in een, op zijn zachtst gezegd, wat minder gelukkige situatie kan belanden.

Onder de armen

“Met mij is uiteindelijk alles goed gekomen. Ik heb als zelfstandige leuk werk, een prettig leven en door alles wat ik meemaak voel ik me rijker dan ooit. In Gods Naam, het boek waar alles mee begon, is een bestseller geworden en is bewerkt tot een toneelstuk dat in tientallen Nederlandse schouwburgen heeft gestaan. Onvergetelijk is de scène waarin de hoofdpersoon ’s avonds nadat is aangebeld een enveloppe met bankbiljetten in zijn handen gedrukt krijgt, met het verzoek het geld te verdelen onder de armen. Als hij even later alleen is met zijn vriendin, haalt hij het geld tevoorschijn, maakt er twee gelijke stapeltjes van, kruist zijn armen en houdt het geld onder zijn oksels. ‘Kijk’, zegt hij, ‘ik doe precies wat van mij verlangd wordt: ik verdeel het geld onder de armen’. Waarvan akte.

“Ik draag Quiet Community Maastricht een warm hart toe en schenk daarom graag een aantal exemplaren van mijn boek aan de members. Ik weet als geen ander hoe snel je aan de andere kant van de lijn staat…”

Bij de foto: Maarten van Laarhoven (rechts) overhandigt symbolisch zijn boek In Gods Naam aan Kees Smit van Quiet Maastricht.