De Rabobank Tilburg en omstreken draagt Quiet Community een warm hart toe. Binnenkort komen we terug op de fijne donatie die de Rabolopers door hun deelname aan de CZ Tilburg Ten Miles bij elkaar renden. Ook mooi: het warme portret dat van ons initiatief wordt geschetst in Dichterbij, het magazine voor leden van de Rabobank. Vanaf pagina 10 krijg je een kijkje in ‘onze’ keuken, die voor één keer was verplaatst naar Tuinhuis Culinair aan de Westermarkt, nog zo’n trouwe sponsor.

FOTO: RALDO NEVEN FOTOGRAFIE