Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink toegenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat er steeds meer mensen zijn die ten minste drie jaar van een inkomen onder de armoedegrens moeten leven. Dit blijkt in een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Aan de orde komen vragen als: om hoeveel mensen gaat het? Is hun aantal inderdaad gestegen en zo ja, gaat het dan om een structurele of slechts tijdelijke stijging als gevolg van de crisis? Bij welke categorieën in de bevolking concentreert de langdurige armoede zich? Zijn dat de klassieke risicogroepen voor armoede, zoals uitkeringsontvangers, of komt het ook voor bij groepen waar je het niet zou verwachten?

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van administratieve inkomensgegevens over de periode 1989-2013.
Klik hier voor het volledige onderzoek (PDF, 500 kb).

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau