Vanochtend ontvingen we Siwert Meijer voor het ondertekenen van de overeenkomst voor een leergemeenschap van Avans Sociale Studies bij Quiet Den Bosch. Wij zijn erg enthousiast over deze mooie samenwerking!

Samen met 14 studenten gaan we op zoek naar oplossingen voor verschillende vraagstukken, zoals: Wat zijn drempels die mensen ervaren in het gebruik maken van het aanbod van Quiet? Hoe kunnen deze drempels geslecht worden? en Hoe kan het aantal members en sponsoren vergroot worden? Maar ook: Het verzamelen van verhalen over de materiële en immateriële impact van Quiet activiteiten.

Een leergemeenschap is eigenlijk een creëergemeenschap; een gezamenlijk zoektocht in het vinden van oplossingen voor vraagstukken in de praktijk. Het doel van een leergemeenschap is het leren voorkomen, oplossen of verbeteren van sociale kwesties. Het gemeenschappelijke leerproces staat centraal, waarbij de leden streven naar concrete resultaten waar mensen (individuen en groepen), wijken of organisaties beter van worden. Het levert dus maatschappelijke meerwaarde op. En is enorm leerzaam: samen leren, van-door-en met elkaar. De manier waarop dat gebeurt bepaalt de leergemeenschap zelf, in goed overleg met elkaar: zo komt co-creatief leren op gang.

Het idee van een leergemeenschap is dat de leden een gelijkwaardige relatie hebben, wat nog niet betekent dat ze allen gelijk zijn. Samen leren betekent ervan uitgaan dat niemand het weet. Het idee van een leergemeenschap is dat er op alle vragen die op het pad komen gekeken wordt hoe die werkende weg opgelost kunnen worden. Gezamenlijk wordt gekeken wie welke rol daarin het beste kan vervullen. Een visie die perfect past bij de Quiet-gedachte. Wij kijken dan ook erg uit naar de start in september!