De regeringsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd bevatten een lichtpuntje voor de ongeveer 290.000 huishoudens met een chronisch zieke of gehandicapten: in 2017 gaan de zorgkosten voor deze kwetsbare groepen flink omlaag. Dat was hard nodig, aldus het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting.

Deze kwetsbare groepen zagen hun zorgkosten de afgelopen vijf jaar immers verdubbelen. De stijging verschilt per inkomensgroep, maar is in alle groepen fors. Voor mensen met een bijstandsinkomen (1.050 euro p/m) stegen de jaarlijkse zorgkosten met maar liefst 1.378 euro. Voor iemand met anderhalf keer modaal (2.750 euro p/m) stegen die kosten met 3.455 euro.

Annemarie Koop van het Nibud vertelde in Een Vandaag: ‘We zien bij alle groepen van chronisch zieken en gehandicapten die we hebben onderzocht, dat ze er jaarlijks meer dan een maandsalaris op achteruit zijn gegaan.’ Het gaat hierbij om chronisch zieken en gehandicapten die zeer hulpbehoevend zijn. Het Nibud zag niet eerder dat één bepaalde bevolkingsgroep zo getroffen wordt door bezuinigingen. Koop: ‘Het is alleen bij deze groep dat ze er keer op keer op achteruit gaan.’ De stijging is het gevolg van een opeenvolging van bezuinigingen in de zorg tijdens de kabinetten Rutte I en II, zoals de verhoging van het eigen risico, hogere eigen bijdrages voor zorg en ondersteuning en het wegvallen van allerlei compensatieregelen.

Het Nibud deed het onderzoek in opdracht van Ieder(in), de belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Volgens Ieder(in) komt de stijging van de afgelopen vijf jaar bovenop de toch al zwaardere lasten voor gehandicapten en chronisch zieken. Directeur Illya Soffer: ‘Het Nibud laat zien wat de stijging in de zorgkosten is. Die is de afgelopen vijf jaar ongeveer een verdubbeling. In een huishouden met een middeninkomen en een zware zorgvraag loopt het bedrag nu op naar 10.000 euro per jaar. Dat is onacceptabel.’

Getuige de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen tot mildering hebben de vele signalen uit de samenleving al enig effect gesorteerd in Den Haag. Laten we hopen dat die lijn de komende jaren kan worden doorgetrokken.

Foto:: zader via Foter.com / CC BY