Veel mensen in armoedesituaties kunnen erover meepraten: zelfredzaamheid is het magische woord dat gemeenten en schuldhulpverleners hanteren. De manier waarop dat begrip vervolgens in de praktijk wordt gebracht, staat de laatste tijd nogal ter discussie. Maar al te vaak wordt gekozen voor de harde benadering: ‘Je moet dan-en-dan dit-en-dat zelf regelen, of anders…’ Door de stress die dat veroorzaakt schiet deze aanpak echter het doel voorbij, en lukt het veel mensen niet om écht uit de financiële ellende te komen.
Amerikaanse hersenonderzoekers hebben vastgesteld dat het voorkomen en/of wegnemen van die stress een belangrijke voorwaarde is om structureel armoede te bestrijden. Stress reduceert immers de werking van de prefrontale hersenkwab tot een minimum, zoals kenners kunnen concluderen uit het plaatje hierboven: links slaat de stress flinke gaten. In de Verenigde Staten zijn opmerkelijke resultaten bereikt met een gerichte werkwijze, waarbij de ‘armoedestress’ niet wordt opgevoerd, maar juist verlicht. Dit gegeven wordt nu ook langzaam maar zeker omarmd door beleidsmakers in Nederland. Zoals je in dit artikel kunt lezen heeft Alphen aan den Rijn de primeur.