Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Deze maand heeft het Oranje Fonds ons €30.000 subsidie toegezegd. Een bedrag dat we ontvangen voor een periode van anderhalf jaar.

“Een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen” is iets waar ook wij hard aan werken. Extra mooi vinden we de opmerking van het Oranje Fonds dat zij organisaties ‘versterkt’. Een van de speerpunten van Quiet. Doordat zij ons versterken, kunnen wij op onze beurt anderen versterken.

Met dit geld willen we dan ook vol inzetten op het versterken van members. Bijvoorbeeld door elkaar vaker te zien en het sociale netwerk uit te breiden. Zo hebben we de zomerpicknick van afgelopen 17 augustus kunnen realiseren (zie ook dit artikel in De Brug). Een mooi voorbeeld van wat we met deze subsidie kunnen verwezenlijken.

Door meer bijeenkomsten te creëren waarbij members elkaar kunnen ontmoeten, kunnen zij een netwerk opbouwen. Daarmee kunnen zij ook elkaar helpen en steunen waar nodig. Iets voor een ander kunnen betekenen voelt goed van beide kanten. Zo willen we mensen in stille armoede versterken: door hen te laten zien wat ze kunnen, en dat wat ze kunnen ontzettend gewaardeerd wordt.

Door deze subsidie te combineren met toezeggingen van de Vrienden van Quiet, sponsorgelden en andere (te) ontvangen donaties, is ineens veel meer mogelijk. We willen het Oranje Fonds dan ook heel erg bedanken voor hun donatie. We kijken er naar uit om samen aan de slag te gaan.

 


Voor meer informatie over het Oranje Fonds kun je contact opnemen met Nerina Vilchez (Adviseur Publiciteit), via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.

Voor informatie over Quiet Nijmegen kun je contact opnemen met Brigitte Theeuwen (Voorzitter), via Nijmegen@Quiet.nl of 06 38 97 30 05