Antwoord

Vacature Bestuurslid

Quiet Community Tilburg zoekt bestuurslid

Quiet Community biedt momenteel aan zo’n 1.400 gezinnen in Tilburg armoedeverzachting én de mogelijkheid zich te versterken. Bovendien vertellen we zo veel en zo vaak mogelijk over armoede en de gevolgen hiervan. Deze doelstellingen van Verzachten, Versterken en Vertellen voeren we in de dagelijkse praktijk uit met een sterk team van medewerkers en vrijwilligers.

Het bestuur van de Quiet Community Tilburg bewaakt de doelstellingen en lange termijn koers en adviseert en ondersteunt het kernteam hierbij. Door het vertrek van een bestuurslid zijn wij op zoek naar: een nieuw bestuurslid voor Quiet Community Tilburg

Over Quiet Community Tilburg

In de slipstream van het succesvolle magazine Quiet 500 is in 2015 de Quiet Community Tilburg gestart. Met behulp van een uniek online-platform worden aanbiedingen van inmiddels ruim 400 lokale sponsors automatisch en eerlijk verdeeld onder Tilburgse mensen die in armoede leven. Daarnaast geven we hen samen met partnerorganisaties stimulansen en kansen om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten. We vertellen het verhaal van stille armoede in onze stad.

Er zijn zeven personen (circa 5 fte) op betaalde basis werkzaam bij Quiet Community Tilburg en zo’n veertig vrijwilligers. De organisatie wordt bedrijfsmatig en professioneel aangestuurd door een Communitymanager, in nauwe samenwerking met de Manager Inhoud & Impact. Het team van coördinatoren is verantwoordelijk voor de inzet en het functioneren van een  ‘eigen’ vrijwilligersteam.

Over het bestuur

We zijn een onbezoldigd bestuur dat zeer betrokken is bij de organisatie en uitdagende doelen heeft gesteld voor de lange termijn. Wij weten dat daarvoor een sterke organisatie, efficiënte processen, maar vooral ook goede en betrokken mensen nodig zijn. Wij willen graag goed werkgever zijn, wat zich laat zien in  arbeidsvoorwaarden, een pensioenregeling, maar vooral ook in de mogelijkheden die we medewerkers willen geven om zichzelf te ontwikkelen en te groeien. We bieden medewerkers en vrijwilligers een warme omgeving en een fijne werksfeer waarin we elkaar helpen om beter te worden en waarin ook veel gelachen wordt.

De verantwoordelijkheid voor het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie en het aansturen van de medewerkers en vrijwilligers ligt bij de community manager. Het bestuur houdt toezicht op die uitvoering, monitort de resultaten en adviseert gevraagd en ongevraagd de community manager. Daarnaast heeft het bestuur formeel de werkgeversrol en is het bestuur verantwoordelijk voor het meerjarenbeleid en de realisatie van de strategische doelen.

Over de vacature

Het huidige bestuur bestaat uit vier personen, met kennis van financiële zaken, communicatie & samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en Human Resource Management. Het zou mooi zijn als het nieuwe bestuurslid hierop een aanvulling vormt qua expertise, zodat we elkaar kunnen versterken. We denken hierbij aan:

 • Een bestuurslid dat affiniteit en mogelijk (al) ervaring heeft met thema’s als: armoedeverzachting, kansengelijkheid of bestaanszekerheid, bijvoorbeeld vanuit werkervaring op het terrein van (maatschappelijke of sociaal culturele) hulpverlening, binnen het sociaal domein, binnen werk en inkomen of mogelijk vanuit het politieke speelveld.

Of

 • Een bestuurslid met ruime bestuurlijke ervaring in de non-profit sector of bij een vrijwilligers- of overheidsorganisatie, waar vanuiteen visie en missie is gewerkt aan het doorvoeren van veranderingen ten behoeve van groei en versterking van de organisatie.

Of

 • Een bestuurslid met leidinggevende, ondernemers- en/of commerciële ervaring, die beschikt over een groot netwerk in de regio en kansen ziet om verbindingen te leggen, die bijdragen aan onze missie én aan de financiële continuïteit van de organisatie.

Ook wanneer je niet aan een van deze profielen voldoet, maar wel zeer gemotiveerd bent en denkt dat je met jouw inzet en expertise jouw ‘steentje kunt bijdragen’, word je van harte uitgenodigd om te reageren.

Jij bent iemand die:

 • zich helemaal kan vinden in het gedachtegoed en de waarden van Quiet; werken vanuit vertrouwen, door armoede te verzachten en mensen te versterken.
 • gelooft in een collegiaal bestuur, waarin we als team samen verantwoordelijkheid dragen, elkaar aanvullen, kritisch zijn, leren van elkaar en successen vieren. Samen met het kernteam.
 • op strategisch niveau kan en wil meedenken over de toekomst en ambities van de organisatie en verbeteracties die bijdragen aan een duurzame en vitale organisatie
 • over gemiddeld 3 tot 4 uur per week tijd beschikt om je in te zetten voor Quiet Community Tilburg, incidenteel ben je overdag beschikbaar, bv. bij gezamenlijke activiteiten met het kernteam.

De bestuursvergaderingen vinden nu nog 1 x per maand plaats bij Quiet Community Tilburg in de avonduren (20.00-22.00), maar de huidige organisatie ontwikkelingen maken dat we in de loop van dit jaar naar een frequentie gaan van 1x per 6 weken.

Interesse?

Heb je interesse in de bestuursfunctie? Dan kun je per e-mail tot 1 juli 2024 reageren door je motivatie en je cv te sturen naar onze secretaris: Kristel Pompe, kristel@quiettilburg.nl. Heb je behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met Patrick Stalpers (voorzitter): patrick@quiettilburg.nl of 06-46321449.

We gaan graag in de maanden juni/juli met kandidaten in gesprek. De functie start na afronding van het selectietraject; een termijn duurt in principe twee jaar met een maximale zittingsduur van 4 jaar, waarna verlenging mogelijk is.

 

 

Winkelwagen

winkelwagen is leeg
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
  {{#CustomFields}}
  {{Name}}: {{Value}}
  {{/CustomFields}}
 • Gegevens