In deze coronatijden werken we nóg intensiever samen met andere initiatieven, die het beste voorhebben met Tilburgers in armoede. Met mooie resultaten. Zo kon Yvette ten Brink van ons sponsorteam lachend op de foto met Linda Oerlemans van ONS Soepje, de maaltijdenbezorgservice voor kwetsbare Tilburgers die zij samen met de vrijwilligers van Serve the City uit de grond stampte. En laat dat nou net een doelgroep zijn die wij ook graag bedienen.

Eén en één is twee
Al eerder verleende een aantal van onze vrijwilligers hand- en spandiensten bij de planning en bezorging van de maaltijden (per Quiet-busje!). Nu is de samenwerking geïntensiveerd. Dat is mogelijk door een donatie van een anonieme gulle gever, die zich het lot van eenzame ouderen extra aantrekt. Die leidde eerder al tot een verwendag voor vrouwelijke senioren. En nu mogen we de komende maand een fijn aantal maaltijden bezorgen bij de zestigplussers onder onze members die aangeven daar behoefte aan te hebben. Een prima bestemming, daarover zijn Yvette en Linda het roerend en zichtbaar eens.