Quiet Community biedt momenteel bijna 1.400 gezinnen in Tilburg armoedeverzachting én de mogelijkheid zich te versterken. Deze gecombineerde aanpak (zie www.quiet.nl) heeft inmiddels in zóveel steden navolging gekregen dat we de bestuurlijke organisatie aanpassen. Quiet Community Tilburg krijgt een eigen stichtingsbestuur, en daarnaast komt er een stichting ‘Quiet Nederland’. De expertise van de huidige bestuursleden wordt over beide besturen verdeeld. We streven voor beide stichtingen naar een bestuur van vijf personen. Daarom zoeken we nu

drie (onbezoldigde) bestuursleden voor Quiet Community Tilburg

Over Quiet Community Tilburg

In de slipstream van het succesvolle magazine Quiet 500 is in 2015 de Quiet Community Tilburg gestart. Met behulp van een uniek online-platform worden aanbiedingen van inmiddels ruim 400 lokale sponsors automatisch en eerlijk verdeeld onder Tilburgse mensen die in armoede leven. Daarnaast geven we hun stimulansen en kansen om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten.
Er zijn zeven personen (circa 5 fte) op betaalde basis werkzaam bij Quiet Community Tilburg en zo’n vijftig vrijwilligers. De werknemers – en indirect de vrijwilligers – worden aangestuurd door de teamleider; de gehele organisatie door een onbezoldigd bestuur.

Over het bestuur…

We zijn een bestuur dat dichtbij de organisatie staat, waarbij we niet alleen vergaderen en strategisch denken, maar ook zelf projecten oppakken en proactief met werknemers sparren over verbeteringen.
Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het opstellen van het jaarplan en de begroting, het maken van afspraken met financiers, het naar buiten toe optreden als het gezicht van Quiet Tilburg, het coachen van werknemers, het stellen en bewaken van prioriteiten en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen netwerk.

Over de vacatures

We hebben deze drie profielen in gedachten:

* Een bestuurslid dat affiniteit en ervaring heeft met PR, communicatie en marketing
* Een bestuurslid dat affiniteit en ervaring heeft met sponsoring en fondsenwerving en over een stevig lokaal netwerk beschikt
* Een bestuurslid dat affiniteit en ervaring heeft met het runnen van een organisatie met veel vrijwilligers en/of de versterking van mensen die in een moeilijke (armoede)situatie verkeren
Een van deze drie personen zal bovendien als secretaris optreden.

Jij bent iemand die…

* het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft
* beschikt over relevante ervaring en/of een relevant netwerk
* gelooft in collegiaal bestuur: samen met collega-bestuursleden als team verantwoordelijkheid dragen en stappen vooruit zetten
* Quiet indien nodig extern kan representeren
* de teamleider en coördinatoren bijstaat in de voorbereiding en uitvoering van beleid, als klankbord en coach
op strategisch niveau kan meedenken over de toekomst van de organisatie en verbeteracties
* over voldoende tijd beschikt om bovenstaande te realiseren
De bestuursvergaderingen vinden in Tilburg plaats.

Interesse?

Heb je interesse in een van de geschetste bestuursfuncties? Dan kun je per e-mail tot 21 mei 2019 reageren door je motivatie en je cv te sturen naar sollicitatie@quiet.nl.
Wil je meer informatie over de vacatures, neem dan contact op met bestuurslid Stefan Jansen via stefan@quiet.nl.
We gaan graag met kandidaten in gesprek in de periode eind mei-juni in Tilburg. De functie start per 1 juli 2019; een termijn duurt in principe twee jaar, waarna verlenging mogelijk is.